Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng

fresh boy 1
fresh boy 1(8480 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 851
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Mô tả: M«n kÓ chuyÖn líp 4 Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn Xu©n Kh¸ng Tr­êng TiÓu häc §iÖp N«ng H­ng Hµ - Th¸i B×nh Th¸ng 03 n¨m 2008 Kiểm tra bài cũ Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến (hoặc tham gia) nói về lòng dũng cảm. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Câu 1: Ngựa con là chú ngựa như thế nào?Câu 2: Ngựa mẹ yêu con như thế nào?Câu 3: Đại Bàng Núi có gì lạ mà ngựa con ao ước ?Câu 4: Anh Đại Bàng nói với ngựa con điều gì ?Câu 5: Chuyện gì xảy ra khi ngựa con đi với anh Đại Bàng Núi ?Câu 6: Anh Đại Bàng đã làm gì khi ngựa con gặp nạn ?Câu 7: Ngựa Trắng đã có cánh như thế nào ? Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 1: MÑ con Ngùa Tr¾ng quÊn quýt bªn nhau Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì phải đi tìm, đừng quấn quýt bên mẹ cả ngày. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 3: Ngùa Tr¾ng xin phÐp mÑ ®i t×m c¸nh. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 4: Ngựa Trắng gặp Sói Xám và bị Sói Xám dọa ăn thịt. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 5: §¹i Bµng Nói cøu Ngùa Tr¾ng. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 6: Ngùa Tr¾ng chåm lªn vµ thÊy bèn ch©n m×nh thËt sù bay nh­ §¹i Bµng. Tranh 1: Mẹ con Ngựa Trắng quấn quýt bên nhau Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì phải đi tìm, đừng quấn quýt bên mẹ cả ngày. Tranh 3: Ngựa Trắng xin phép mẹ đi tìm cánh. Tranh 4: Ngựa Trắng gặp Sói Xám và bị Sói Xám dọa ăn thịt. Tranh 5: Đại Bàng Núi cứu Ngựa Trắng. Tranh 6: Ngựa Trắng chồm lên và thấy bốn chân mình thật sự bay như Đại Bàng. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng . tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Câu 1: Ngựa con là chú ngựa như thế nào?Câu 2: Ngựa mẹ yêu con. năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng, Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng, Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Phạm thảo
  Phạm thảo · Vào lúc 07:40 pm 06/09/2013
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 04:27 pm 27/09/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • Vân Phiêu Phiêu
  Vân Phiêu Phiêu · Vào lúc 01:06 pm 26/12/2013
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 07:19 pm 26/12/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 10:46 pm 28/12/2013
  Tài liệu rất hay, mình xin phép được share cho các bạn
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0840580463409 s. Memory usage = 13.85 MB