Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp

Cam nang kinh doanh
Cam nang kinh doanh(767 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2012, 08:55

Mô tả: Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: 05/2006/QĐ-BTPĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư phápBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁPCăn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005;Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;Căn cứ Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân;Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 769/QĐ ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp".Điều 3. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Thanh tra Chính phủ;- Văn phòng Chính phủ (Ban XDPL);- Các đơn vị thuộc Bộ; (Đã ký)- Công báo;- Lưu: VP, TTr. Uông Chu Lưu . Quy chế tổ chức tiếp công dân; Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ. ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư phápBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁPCăn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp, Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp, Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • meo.uno
  meo.uno · Vào lúc 06:13 pm 28/02/2013
  Tài liệu Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ... hay này các bạn
 • kieuan
  kieuan · Vào lúc 08:49 am 03/03/2013
  Download nhanh thật
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 02:34 pm 06/04/2013
  He he bài này hay up lên nào
 • totoa11
  totoa11 · Vào lúc 02:18 pm 28/04/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 08:38 pm 26/07/2013
  Trân trọng cảm ơn những người đã làm nên website này để tôi và mọi người có cơ hội tham khảo và học tập tốt hơn! Tôi hy vọng với nỗ lực của bản thân và những tài liệu bổ ích trên trang mình sẽ giúp tôi hoàn thiện vốn kiến thức của mình!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0845680236816 s. Memory usage = 13.91 MB