TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

fresh boy 41
fresh boy 41(8477 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 165
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Mô tả: Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn H÷u Thñy §¬n vÞ: Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn CÇu Gå C©u 1: H·y kÓ tªn mét sè loµi c©y sèng trªn c¹n vµ nªu lîi Ých cña chóng? KiÓm tra bµi cò Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Tù nhiªn x· héi Tù nhiªn x· héi Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2009 Giới thiệu cây em biết: + Tên cây + Nơi sống + Ích lợi C©y bÌo C©y hoa sen C©y lóa C©y Lôc B×nh C©y Rong ®u«i chã C©y hoa sóng + Có những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan sát và phân loại cây sống dưới nước theo nhóm cây KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ H¹nh phóc thµnh ®¹t! HÑn gÆp l¹i! . những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: . là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 09:42 pm 02/08/2013
  Mình đang làm luận văn để ra trường. Tài liệu này đã giúp ích cho mình rất nhiều.
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 03:01 pm 03/12/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • phạm thị hải yến
  phạm thị hải yến · Vào lúc 05:24 am 13/12/2013
  Đang cần cái này, cám ơn bạn nhiều nha
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 08:50 am 24/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
 • fresh boy 46
  fresh boy 46 · Vào lúc 06:04 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhìu. đang cần tìm hiểu cái này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0942480564117 s. Memory usage = 13.84 MB