giao duc quoc phong 12

fresh boy 35
fresh boy 35(6313 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 9
3
Tải xuống miễn phí
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Mô tả: Hướng dẫn giảng bµi 5: L u L u ật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân và Luật Công an nhân dân Mạc Thành Công Mục đích, yêu cầu Mục đích, yêu cầu Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo, quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội và Công an. Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo, quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội và Công an. Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Xây dựng ý thức trách nhiệm, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan Quân đội, Công an nhân dân. Xây dựng ý thức trách nhiệm, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan Quân đội, Công an nhân dân. I. Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam I. Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và được sửa đổi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 ngày 3 tháng 6 năm 2008. Ngày 22 tháng 12 là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và là ngày hội Quốc phòng toàn dân. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và được sửa đổi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 ngày 3 tháng 6 năm 2008. Ngày 22 tháng 12 là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và là ngày hội Quốc phòng toàn dân. * Ngạch sĩ quan: + Sĩ quan tại ngũ: Là những sĩ quan thường trực hoặc đang biệt phái. + Sĩ quan dự bị: Là những sĩ quan dự bị động viên, được đăng ký, quản lý tại cơ quan quân sự địa phương nơi công tác. - Chế độ phục vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được quy định trong Luật Sĩ quan và các văn bản pháp qui. * Ngạch sĩ quan: + Sĩ quan tại ngũ: Là những sĩ quan thường trực hoặc đang biệt phái. + Sĩ quan dự bị: Là những sĩ quan dự bị động viên, được đăng ký, quản lý tại cơ quan quân sự địa phương nơi công tác. - Chế độ phục vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được quy định trong Luật Sĩ quan và các văn bản pháp qui. 1. 1. Vị trí, chức năng của sĩ quan quân đội Vị trí, chức năng của sĩ quan quân đội 1. 1. Vị trí, chức năng của sĩ quan quân đội Vị trí, chức năng của sĩ quan quân đội * Sĩ quan: Sĩ quan Quân đội là cán bộ của Đảng, Nhà nước Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng; có số hiệu sĩ quan. * Sĩ quan: Sĩ quan Quân đội là cán bộ của Đảng, Nhà nước Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng; có số hiệu sĩ quan. Những hiểu biết chung: Khái niệm về: Vị trí, chức năng của sĩ quan Là lực lượng nòng cốt của Quân đội, thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác. Là lực lượng nòng cốt của Quân đội, thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác. 2. Tiêu chuẩn của sĩ quan; lãnh đạo, chỉ huy, quản lý sĩ quan; điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ 2. Tiêu chuẩn của sĩ quan; lãnh đạo, chỉ huy, quản lý sĩ quan; điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ - Công dân nước Việt Nam có đủ tiêu chuẩn. Công dân nước Việt Nam có đủ tiêu chuẩn. - Có nguyện vọng và khả năng. Có nguyện vọng và khả năng. Tiêu chuẩn chung Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đội ngũ sĩ quan Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành; Có phẩm chất đạo đức cách mạng; Có trình độ; Có lý lịch Có phẩm chất đạo đức cách mạng; Có trình độ; Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp. rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp. Đảng lãnh đạo, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; Quản Đảng lãnh đạo, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; Quản lý thống nhất của Chính phủ; Chỉ huy, quản lý trực tiếp lý thống nhất của Chính phủ; Chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan, các trường đại học; Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành quan, các trường đại học; Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Quân nhân chuyên nghiệp và công chức tốt nhiệm vụ; Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tốt nghiệp đại học; Cán bộ công chức ngoài quốc phòng tốt nghiệp đại học; Cán bộ công chức ngoài Quân đội, những người tốt nghiệp đại học; Sĩ quan dự bị. Quân đội, những người tốt nghiệp đại học; Sĩ quan dự bị. - Cấp úy: Thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy. Cấp úy: Thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy. - Cấp tá: Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Cấp tá: Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. - Cấp tướng: Thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng Cấp tướng: Thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng - Sĩ quan chỉ huy, tham mưu; Sĩ quan chính trị; Sĩ quan Sĩ quan chỉ huy, tham mưu; Sĩ quan chính trị; Sĩ quan hậu cần; Sĩ quan kỹ thuật. hậu cần; Sĩ quan kỹ thuật. - Ngoài ra còn có các sĩ quan chuyên môn khác như: sĩ Ngoài ra còn có các sĩ quan chuyên môn khác như: sĩ quan quân pháp, sĩ quan quân y và thú y. quan quân pháp, sĩ quan quân y và thú y. 3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ 3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan của sĩ quan 3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ 3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan của sĩ quan 3.2. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan 3.1. Nhóm ngành của sĩ quan 3.3. Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan - Trung đội trưởng đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung đội trưởng đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Quyền công dân Quyền công dân Quyền công dân Quyền công dân Trước pháp luật, cấp trên, Trước pháp luật, cấp trên, cấp dưới thuộc quyền cấp dưới thuộc quyền Trước pháp luật, cấp trên, Trước pháp luật, cấp trên, cấp dưới thuộc quyền cấp dưới thuộc quyền 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt. Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt. Chính sách, chế dộ ưu đãi Chính sách, chế dộ ưu đãi Nghĩa vụ Nghĩa vụ Trách nhiệm Trách nhiệm Quyền lợi Quyền lợi Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chấp hành điều lệnh, điều lệ giữ gìn bí mật. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chấp hành điều lệnh, điều lệ giữ gìn bí mật. Lãnh đạo, chỉ huy, quản Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ. mọi nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy, quản Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ. mọi nhiệm vụ. Những việc sĩ quan không Những việc sĩ quan không được làm: được làm: - Trái với pháp luật, kỷ luật - Trái với pháp luật, kỷ luật Quân đội. Quân đội. - Pháp luật qui định cán bộ, Pháp luật qui định cán bộ, công chức không được làm công chức không được làm Những việc sĩ quan không Những việc sĩ quan không được làm: được làm: - Trái với pháp luật, kỷ luật - Trái với pháp luật, kỷ luật Quân đội. Quân đội. - Pháp luật qui định cán bộ, Pháp luật qui định cán bộ, công chức không được làm công chức không được làm Luôn chăm lo đời sống của bộ đội. Luôn chăm lo đời sống của bộ đội. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân II. Luật sĩ công an nhân dân II. Luật sĩ công an nhân dân Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc . Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc . - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: được tuyển chọn, đào Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của công an, có cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, của công an, có cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. hạ sĩ quan. - Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật: có trình độ Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật: có trình độ chuyên môn kỹ thuật, hoạt động, trong Công an, hàm chuyên môn kỹ thuật, hoạt động, trong Công an, hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. - Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: được tuyển Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: được tuyển chọn phục vụ trong Công an, thời hạn trong 3 năm, hàm chọn phục vụ trong Công an, thời hạn trong 3 năm, hàm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì. thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì. - Công nhân, viên chức: được tuyển dụng vào làm việc Công nhân, viên chức: được tuyển dụng vào làm việc trong Công an, không phong cấp bậc hàm. trong Công an, không phong cấp bậc hàm. 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân hoạt động của công an nhân dân 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân hoạt động của công an nhân dân 1.1. Những hiểu biết chung - Tham mưu về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã Tham mưu về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. hội. - Quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. - Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn địch, tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. xã hội. - Lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ an Lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân của công an nhân dân 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động 1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân của công an nhân dân Chức năng Vị trí Nguyên tắc tổ chức, hoạt động - Đảng lãnh đạo, thống lĩnh của Chủ tịch nước, quản lý của Đảng lãnh đạo, thống lĩnh của Chủ tịch nước, quản lý của Chính phủ, chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Chính phủ, chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. an. - Tổ chức tập trung, thống nhất theo cấp hành chính. Tổ chức tập trung, thống nhất theo cấp hành chính. - Hoạt động tuân thủ hiến pháp, pháp luật; cấp dưới phục tùng Hoạt động tuân thủ hiến pháp, pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên, dựa vào dân. cấp trên, dựa vào dân. . thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và được sửa đổi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 ngày 3 tháng 6 năm 2008. Ngày 22 tháng 12 là ngày truyền thống của. thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và được sửa đổi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 ngày 3 tháng 6 năm 2008. Ngày 22 tháng 12 là ngày truyền thống của

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: giao duc quoc phong 12, giao duc quoc phong 12, giao duc quoc phong 12

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 01:40 am 16/09/2013
  Cám ơn fresh boy 35 nhé! mình đang cần
 • Vân Phiêu Phiêu
  Vân Phiêu Phiêu · Vào lúc 12:57 am 06/11/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
 • fresh boy 7
  fresh boy 7 · Vào lúc 12:38 am 13/12/2013
  Đúng tài liệu mình cần. tks bạn đã chia sẻ tài liệu
 • fresh boy 20
  fresh boy 20 · Vào lúc 10:32 am 24/12/2013
  Thanks bạn nhiều nhé, mình đang rất cần cái này
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 04:07 pm 25/12/2013
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!

Bộ sưu tập liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0870170593262 s. Memory usage = 13.92 MB