Bang don vi do thoi gian - Toan 5

fresh boy 16
fresh boy 16(8451 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Mô tả:  Lớp 5 / 1 Toaùn 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm? 1 năm bằng bao nhiêu tháng? 1 năm có bao nhiêu ngày? 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày? Mấy năm thì có 1 năm nhuận? 1 tuần lễ bằng bao nhiêu ngày? 1 ngày bằng bao nhiêu giờ? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 phút bằng bao nhiêu giây? Toaùn Toaùn Hãy kể những tháng có 31 ngày? Hãy kể những tháng có 31 ngày? • Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai. hai. Hãy kể những tháng có 30 ngày? Hãy kể những tháng có 30 ngày? • Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một. tháng mười một. Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? • Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Một năm rưỡi = Một năm rưỡi = 1,5 năm 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng = 18 tháng 2 năm rưỡi = … tháng 30 3 2 giôø = 60 phuùt x = ………phuùt45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0,5 giôø = 0,5 giôø = 60 phuùt x 0,5 60 phuùt x 0,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1,5 giôø = ……… phuùt 90 216 phuùt = 216 phuùt = 3 giôø 36 phuùt 3 giôø 36 phuùt = 3,6 giôø = 3,6 giôø 270 phuùt = ………. giôø 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 05101520253035404550556060 . 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4 ,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 051 0 152 0 253 0 354 0 455 055 6060 Theá kæ 17 Theá kæ 18 Theá kæ 19 Theá. = 60 phuùt x = ………phuùt 45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0 ,5 giôø = 0 ,5 giôø = 60 phuùt x 0 ,5 60 phuùt x 0 ,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1 ,5 giôø = ……… phuùt 90 216

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 07:14 am 15/12/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 07:56 am 24/12/2013
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 03:08 am 25/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • fresh boy 32
  fresh boy 32 · Vào lúc 11:08 am 26/12/2013
  Cảm ơn bạn! mình đang cần tài liệu này!
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 10:26 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình mà biết đến bài này sớm hơn thì tốt quá 
Đăng ký

Generate time = 0.0742790699005 s. Memory usage = 13.35 MB