bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

fresh boy 13
fresh boy 13(8361 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 20
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Mô tả: Tập thể lớp 9C trường THCS Việt Đức nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Trường THCS EaH’Nin Giáo viên: Lê Trọng Tá HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Hãy sắp xếp các chất: CH 4 , K 2 CO 3 , C 2 H 6 , KHCO 3 , CH 3 NO 2 , AlCl 3 , CH 3 Cl, C 2 H 6 O vào các cột trong bảng sau: Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrôcacbon CH 4 C 2 H 6 CH 3 NO 2 CH 3 Cl K 2 CO 3 KHCO 3 AlCl 3 C 2 H 6 O I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. 1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử C O C H H H H C H H H H Vớ d: CH 4 Hãy cho biết hóa trị của : C , H , O? H Cl §¸p ¸n: BiÓu diÔn liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong nh÷ng ph©n tö sau: a, CH 2 Cl 2 b, CH 4 O CH 2 Cl 2 CH 4 O Quan sát mô hình hai chất trên C Cl H Cl H C O H H H H Bài tập: 1. Các em hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và sửa lại cho đúng? Công thức đúng C O H H H C Cl H H H H a. b. C O H H H H C Cl H H H a. b. 2. M¹ch cacbon C C H H H H H H Quan sát biểu diễn các liên kết của chất hữu cơ có công thức: C 2 H 6 Cacbon, hiđro đã đảm bảo hoá trị chưa? C 4 H 10 M¹ch th¼ng (m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) M¹ch nh¸nh C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H C 4 H 8 M¹ch vßng * Kết luận: - Trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ c¸c nguyªn tö cacbon cã thÓ liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau t¹o thµnh m¹ch cacbon. - Cã ba lo¹i m¹ch +M¹ch th¼ng (M¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) +M¹ch nh¸nh +M¹ch vßng C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H 3. TrËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö - Mỗi một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. H – C – C – O – H H H H H H – C – O – C – H H H H H Rượu etylic đi metyl ete - Lỏng - Khí - Độc Nguyên tử oxi liên kết với nguyên tử nào trong hai cách biểu diễn trên? Đáp án: Thảo luận nhóm biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C 2 H 6 O CH 4 Công thức phân tử Công thức cấu tạo H – C – C – O – H H H H H H – C – H H H CH 3 – CH 2 – OH (C 2 H 5 OH) C 2 H 6 O H – C – O – C – H H H H H CH 3 – O – CH 3 II. C«ng thøc cÊu t¹o CH 4 Viết gọn . thức cần nhớ: Thuyết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: - Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. C IV , H I , O II - Các nguyên tử C có thể liên. một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. - Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 05:20 am 23/12/2013
  Cảm ơn, tài liệu rất hay
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 04:34 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 12:25 am 01/01/2014
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 01:34 am 01/01/2014
  Tài liệu quá hay. Thanks bạn nhé, đang rất cần tài liệu như thế này
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 07:25 am 01/01/2014
  Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.322660207748 s. Memory usage = 13.37 MB