Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

fresh boy 9
fresh boy 9(8552 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 208
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Mô tả: Bài 43 Bài 39 Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Củng cố kến thức đã học về một số vấn đề phát triển ngành CN Việt Nam. - Bổ sung kiến thức về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu ngành CN. 2. Kĩ năng - Biết cách phân tích, lựa chọn và vẽ đợc biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất CN. - Biết phân tích, nhận xét, giải thích sự chuyển dịch cơ cấu CN trên cơ sở số liệu và biểu đồ. II. Phơng tiện dạy học - Bđ Công nghiệp Việt Nam - Thớc kẻ, compa, máy tính . III. Hoạt động dạy và học Khởi động: Nêu mục tiêu bài học Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp 1. GV y/c HS đọc kĩ đầu bài và gợi ý cách làm: - Bảng số liệu tuyệt đối hay tơng đối, có phải xử lí hay không . - Chon dạng biểu đồ thích hợp . - Một số lu ý khi vẽ biểu đồ. - Nhận xét và giải thích. 2. HS lên bảng làm bài tập, nhận xét và bổ sung. GV tổng kết. HĐ 2: Cá nhân - Lu ý HS cần xử lí số liệu ra % (vì là cơ cấu) 1. Bài 1 a. Vẽ biểu đồ miền là thích hợp nhất. Y/c: Chính xác, có chú giải, có tên biểu đồ, đẹp. b. Nhận xét - Tỉ trọng và sự chuyển dịch cơ cấu của từng ngành. - Giải thích (có thể tách hoặc gắn liền với từng phần nhận xét). 2. Bài 2 a. Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế - Tính cơ cấu giá trị SXCN phân theo thành phần KT (%): Thành phần KT 1996 2005 - Nhà nớc - Ngoài Nhà nớc - KV có vốn đầu t nớc ngoài 50,3 24,6 25,1 25,1 31,2 43,7 - Nhận xét: + Cơ cấu giá trị sản xuất CN + Sự chuyển dịch cơ cấu (dẫn chứng) b. Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị SXCN phân theo vùng HĐ 3: Cả lớp 1. GV gợi ý cách nhận xét: - Nhận xét chung về tỉ trọng giá trị SXCN phân theo vùng. - Sự thay đổi về tỉ trọng giữa năm 1996 và 2005 đối với từng vùng. 2. HS trình bày, GV chuẩn xác. - Tại sao ĐNB là vùng có tỉ trọng giá trị SXCN cao nhát cả nớc? (căn cứ vào nguồn lực để trả lời) - Do sự khác nhau về nguồn lực, cho nên cơ cấu giá trị sản xuất không đồng đều giữa các vùng. + Các vùng có tỉ trọng lớn nhất (dẫn chứng) + Các vùng có tỉ trọng nhỏ (dẫn chứng) - Có sự thay đổi về tỉ trọng giữa 1996 và 2005 đối với từng vùng. + Vùng tăng nhanh nhất . + Vùng giảm mạnh nhất . + Vùng có tỉ trọng giá trị SXCN cao nhất . IV. Đánh giá Căn cứ vào bảng số liệu sau: Giá trị SXCN theo giá thực tế của ĐBSH và ĐNB. (Đơn vị: tỉ đồng) Vùng 2000 2005 ĐBSH ĐNB Cả nớc 57683 185593 336100 194722 555167 991049 - Nhận xét về tỉ trọng của ĐBSH và ĐNB trong cơ cấu giá trị sản xuất CN của cả nớc. - Giải thích vì sao tỉ trọng của cả hai vùng đều tăng liên tục trong giai đoạn 2000 2005. V. Hoạt động nối tiếp Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị SXCN theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế., (Đơn vị: %). Thành phần kinh tế 1996 2000 2005 - Kinh tế Nhà nớc + Trung ơng + Địa phơng - Kinh tế ngoài Nhà nớc + Tập thể + T nhân + Cá thể - Khu vực có vốn đầu t nớc ngoài 49,6 33,1 16,5 23,9 0,6 7,8 15,5 26,5 34,2 23,4 10,8 24,5 0,6 14,2 9,7 41,3 25,1 19,3 5,8 31,2 0,4 22,7 8,1 43,7 1. Vẽ biểu đồ biểu hiện cơ cấu giá trị SXCN phân theo thành phần kinh tế của nớc ta năm 1996 và 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị SXCN phân theo thành phần kinh tế. . 25,1 25,1 31,2 43,7 - Nhận xét: + Cơ cấu giá trị sản xuất CN + Sự chuyển dịch cơ cấu (dẫn chứng) b. Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị SXCN phân. Bài 43 Bài 39 Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp I. Mục tiêu 1. Kiến thức

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 06:14 am 14/11/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 06:29 pm 23/12/2013
  Phải nói là tài liệu nào của fresh boy 9 cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 11:39 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • fresh boy 25
  fresh boy 25 · Vào lúc 12:34 pm 28/12/2013
  fresh boy 9 ơi! Tài liệu hay quá! Bạn up tiếp đi!
 • Huyen KT
  Huyen KT · Vào lúc 06:03 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0895631313324 s. Memory usage = 13.85 MB