Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613

Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh(2234 tài liệu)
(43 người theo dõi)
Lượt xem 170
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 11:39

Mô tả: Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ)Hồ sơ hưởng chế độ thai sản BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ)1. Tên đơn vị:………… ………………………………………………………….Mã đơn vị:………………….2. Điện thoại:…………………………………………… :………………………Fax………………………….STT Loại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng(1) (2) (3)I.Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:1.Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản)2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, (01 bản)3.Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, (01 bản)4.Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy đònh, (01 bộ)5.Bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ, (01 bản)6.Sổ khám thai.7.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản)8.Sổ BHXH. (01 quyển)9.File dữ liệu: Gửi qua Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USBII.Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH.Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu 3a-TBH); Đơn vò đã thực hiện đầy đủ nghóa vụ đóng BHXH, BHYT.1.Sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH (01 quyển/người)2.QĐ nâng lương, QĐ điều chỉnh lương, Phần I: Thai sản: 1. Người lao động khám thai, sẩy thai, kế hoạch hoá hồ sơ gồm: 1,6,7. 2. Người lao động sinh con hồ sơ gồm các mục 1,2,3,5,6,7. 3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi hồ sơ gồm các mục 1,4,6,7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.HCM, ngày…… /…… / 200….Người nộp hồ sơ(ký, ghi rõ họ tên)Ngày nhận kết quả:.……./…….…/200…. Cán bộ TNHS Số HS: 613/………………/CĐBHXH-TS-XNS . BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã. Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USBII .Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH.Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu

— Xem thêm —

Từ khóa: giải quyếttrợ cấpHồ sơMẫu xác nhận đánh bắt hải sản

Xem thêm: Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613, Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613, Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 08:13 pm 06/11/2013
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 03:42 pm 17/11/2013
  Phải nói là tài liệu nào của Lưu Thị Quỳnh cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 11:22 pm 28/11/2013
  Cám ơn bạn đã cung cấp tài liệu này
 • fresh boy 47
  fresh boy 47 · Vào lúc 04:25 am 14/12/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 05:41 pm 14/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0787351131439 s. Memory usage = 13.35 MB