đề thi trắc nghiệm tư duy logic

Vu Thi Minh
Vu Thi Minh(5395 tài liệu)
(96 người theo dõi)
Lượt xem 3551
84
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PDF
2

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 14:07

Mô tả: Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giánhư cũ. a. 15%   a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  02 Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  03 Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  04 Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?  a. 45  b. 55  c. 50  d. 65  05 Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.  a. 15%  b. 20%  c. 25%  d. 30%  e. 35%  06 Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với từ còn lại ?  a. Suy nghĩ  b. Gọi  c. Viết  d. Nói  e. Ðọc  07 "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  08 Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?  a. Ar  b. Au  c. Al  d. Ag  e. As  09 Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà.  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  10 Bạn cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:  a. Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng  b. Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm trên một đường thẳng  c. Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng  d. Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng  11 ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với:  a. Mẹ  b. Con  c. Chú  d. Cháu trai  e. Cô  12 Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại? 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  13 Với chiếc hộp trên thì vỏ của nó là: 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  14 Tìm hình thích hợp vào phần còn trống 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  15 Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình: 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  16 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?  a. 15  b. 30  c. 60  d. 120  17  a. A  b. B  c. C  d. D  e. E  18 Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  19 Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi (?)  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  . Tìm hình còn thi u trong hình bát giác trên.  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  03 Tìm hình logic còn thi u của hình. khoát là Gà.  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  10 Bạn cho biết hiện tư ng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:  a. Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm

— Xem thêm —

Xem thêm: đề thi trắc nghiệm tư duy logic, đề thi trắc nghiệm tư duy logic, đề thi trắc nghiệm tư duy logic

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.185522079468 s. Memory usage = 15.47 MB