Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

fresh boy 47
fresh boy 47(8371 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 30
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

Mô tả: AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 BẮT ĐẦU ĐI TÌM BẮT ĐẦU ĐI TÌM AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ Câu 1 : Ở cây có mấy Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? loại rễ chính ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? A. Hiđro B. Cacbonic C. Oxi D. Ozon Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ? tất cả bao nhiêu trường THCS ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 . 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu. và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 07:10 am 05/09/2013
  Tài liệu này hay đấy nhi. :)
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 07:16 pm 16/12/2013
  Cảm ơn đồng chí naz, tài liệu nè mình đang cần may quá^^
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 07:04 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • Lưu Thị Quỳnh
  Lưu Thị Quỳnh · Vào lúc 12:48 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • fresh boy 29
  fresh boy 29 · Vào lúc 08:09 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.133479118347 s. Memory usage = 13.36 MB