ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

fresh boy 46
fresh boy 46(8267 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 325
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:28

Mô tả: GV: HAØ ÑÖÙC TÖÔI TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG Nêu định nghĩa; tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tóm tắt). Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tóm tắt). Nhóm I;II Nhóm III;IV Nhóm V;VI A. LÝ THUYẾT Nêu định nghĩa ;tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nhóm I;II ' ' 'A B C∆ ABC ∆ ⇔ ' ; ' ; ' ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = A A B B C C k A'B' B'C' C'A' = = AB BC CA (Tỉ số đồng dạng k) D’ C’ B’ A’ M’H’ ' ' ' 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1) 2) A B C ABC A B C ABC P A H A D A M k AH AD AM P S k S = = = = = Chú ý: D C B A MH Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. Nhóm III;IV ( . . ) ' ' ' ' ' ' ( . . ) ' ' ' ' ; ' ( . ' ) ) ' ) ; ) c c c A B B C C A AB BC CA c g c A B B C B B A a b B BC g A B c g A B ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = Trường hợp đồng dạng Trường hợp bằng nhau ( . . ) ' ' ; ' ' ; ' ' ( ) . . ) ' ' ; ' ' ; ' ( . . ) ' ; ' ; ' ' ) ) c c c A B AB B C BC A C AC c g c A B A a B B C BC B B g c g b c A A B B A B AB ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = = = = Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. Nhóm V;VI 0 ( ' 90 )A A ∧ ∧ = = Hai tam giácvuông A’B’C’và ABC ) ) ' ' ' ' ' ' ' ' ) ' A B A C AB AC B B A B B C AB BC a b c ∧ ∧ = = = 'C C ∧ ∧ = hoặc A B C A’ C’ B’ Ta còn dùng định lý Pitago để tính độ dài cạnh-Định lý Pitago đảo để chứng minh tam giác vuông. a) Hai tam giỏc bng nhau thỡ ng dng. b) Hai tam giỏc cú hai cnh ca tam giỏc ny t l vi hai cnh ca tam giỏc kia v cú mt cp gúc bng nhau thỡ ng dng vi nhau. c) ABC v DMN ng dng theo t s ng dng l thỡ t s din tớch ca chỳng l d) Hai tam giỏc vuụng luụn ng dng vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường chéo BD=12cm. a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên. B.BÀI TẬP a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa C: • Vẽ A là giao điểm của ( D; 6cm) và (B; 9cm) • Nối D với A ; B với A a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD b) ABD và BDC đồng dạng ∆ ∆ c) AB//DC d) AH.CK = BK.HD e) So sánh S ADH và S BKC f) AD và BC cắt nhau tại I. Hình vẽ trên có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?Giải thích. Suy ra tỉ số đồng dạng. B. BÀI TẬP D C B A 9 16 1 2 86 1 1 I H K 45 0 g) Góc C=45 0 .Tính S IDC ?(BTVN) . vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường. Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 05:17 pm 29/08/2013
  Tài liệu ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8 hay này các bạn
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 08:27 am 03/10/2013
  Hay quá, cảm ơn fresh boy 46. Rất bổ ích
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 12:09 pm 28/12/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 12:20 pm 28/12/2013
  Hy vọng bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu bổ ích.
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 04:19 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn tỷ tỷ lần nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Mình đang cần tìm những tài liệu này.
Đăng ký

Generate time = 0.0878939628601 s. Memory usage = 13.84 MB