Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3

fresh boy 7
fresh boy 7(8501 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1117
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

Mô tả: Tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn h¸t lãt Cuộc thi có 20 câu hỏi kiến thức thuộc lĩnh vực của tất cả các môn học trong nhà trường: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, ngoài ra còn có kiến thức về An toàn giao thông, về lịch sử truyền thống nhà trường, địa phương mình. Chương trình sẽ lần lượt đưa các câu hỏi lên màn hình và thời gian vừa suy nghĩ vừa viết trả lời là 1 phút (với 10 câu hỏi đầu) và 1 phút 30 giây (với 10 câu hỏi sau). Các thí sinh viết trả lời của mình bằng phấn lên bảng. Hết thời gian, tất cả thí sinh đều phải đưa đáp án của mình lên, thí sinh nào đưa chậm sẽ không được chấp nhận. Những thí sinh trả lời sai ở câu hỏi nào sẽ bị loại khỏi cuộc thi ngay sau câu hỏi trả lời sai. ở 10 câu hỏi đầu tiên, chương trình có sẵn các phương án cho các thí sinh lựa chọn đáp án đúng của mình. ở 10 câu hỏi sau, chương trình đưa ra các câu hỏi, các thí sinh phải tự ghi đúng đáp án trả lời lên. Các thí sinh trả lời được câu 20 là chiến thắng. Luật thi: rung chuông vàng điền uôc hay uôt vào chỗ trống trong câu sau: Th đắng dã tật, sự thật mất lòng điền uôc hay uôt vào chỗ trống trong câu sau: Th đắng dã tật, sự thật mất lòng Câu 1 Câu 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 60 0 uôc ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 2 C©u 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 3 C©u 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 4 C©u 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 5 C©u 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 6 C©u 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 7 C©u 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 8 C©u 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 . 60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3, Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3, Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 10:21 am 19/10/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 03:59 pm 16/11/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 02:22 pm 27/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 03:51 pm 27/12/2013
  Tài liệu đúng cái mình cần! Tks
 • ffff fff
  ffff fff · Vào lúc 08:11 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
Đăng ký

Generate time = 0.0785100460052 s. Memory usage = 13.35 MB