Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh(2234 tài liệu)
(43 người theo dõi)
Lượt xem 32
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 11:59

Mô tả: Công tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL2. Về giáo dục pháp luật Mẫu số 1: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ PHÁP CHẾ Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC . BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL 2. Về giáo dục pháp luật 3. Về công tác kiểm tra văn bản và rà soát văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật .II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A1Mẫu số 2: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về công tác tổ chức bộ máy của Bộ, ngành 2. Về phân cấp quản lý 3. Về công tác cán bộ 4. Về công tác đào tạo II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A2Mẫu số 3: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TÀI CHÍNH Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thực hiện cơ chế tài chính mới 2. Về thí điểm xây dựng Khuôn khổ chi tiêu trung hạn 3. Về thực hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A3Mẫu số 4: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công nghệ thông tin của Bộ 2. Về kết quả thực hiện Nghị định “115” về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A4Mẫu số 5: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC . Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC . BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp (kèm theo phụ lục các kiến nghị, vướng mắc) 2. Về thực hiện cơ chế “một cửa”3. Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- CỤC TRƯỞNG (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A5 . 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính . phúc VỤ TÀI CHÍNH Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng............ .và nhiệm vụ trọng tâm

— Xem thêm —

Từ khóa: cải cáchthủ tục hành chínhMẫu báo cáo bộ nông nghiệp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônbáo cáo công nghệ

Xem thêm: Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 07:20 am 01/01/2014
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 07:39 am 02/01/2014
  Cảm ơn nhìu nhìu.... rất cần thiết cho chúng ta
 • Vịt Bầu
  Vịt Bầu · Vào lúc 04:24 pm 02/01/2014
  Thank bác nhiều, mà bác còn bí kíp nào nữa không ạ, up lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 04:35 pm 02/01/2014
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 04:38 pm 02/01/2014
  123doc.vn chưa làm mình thất vọng lần nào
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0918869972229 s. Memory usage = 13.37 MB