Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân

fresh boy 2
fresh boy 2(8261 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 17
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:43

Mô tả: Học học nữa học mãi V.I Lê nin 10 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học Giáo dục công dân : lớp 9 Giáo viên thực hiiện : Đặng Ngọc Dương Trường THCS Nam Thịnh I. Đặt vấn đề II. Nội dung bài học 1. Hôn nhân là gì - Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ. - Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận. - Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hạnh phúc. - Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân 2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân * Thủ tục kết hôn - Đăng ký tại UBND xã , phường , thị trấn. - Công dân VN ở nước ngoài do cơ quan ĐDNG công nhận. - Vợ chồng đã ly hôn trở lại quan hệ vợ chồng cũng theo thủ tục trên. * Nghi thức cưới hỏi: Quyết định 2080/UBND Tỉnh I. Đặt vấn đề II. Nội dung bài học 1. Hôn nhân là gì - Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ. - Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận. - Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hạnh phúc. - Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân 2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân * Thủ tục kết hôn * Nghi thức cưới hỏi III. Bài tập Bài tập 1: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý: 1. Kết hôn khi nam và nữ đủ 18 tuổi trở lên; 2. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con. 3. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định trên cơ sở tình yêu chân chính; 4. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi nữ từ 18 tuổi trở lên; 5. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc; 6. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời; 7. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc. 8. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình. - Do bố mẹ ép buộc. - Do nhận thức kém về tình yêu và hôn nhân dẫn đến quan hệ tình dục sớm và dẫn đến kết hôn sớm. - Do hủ tục (Chủ yếu là ở các vùng dân tộc thiểu số). - Do "đền ơn trả nghĩa". - Không thực hiện tốt các chức năng của gia đình: Duy trì nòi giống; Nuôi dạy con cái; Phát triển kinh tế gia đình. - ảnh hưởng không tốt đến đời sống tinh thần trong gia đình. - ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xã hội Bài tập 2 * Những lí do dẫn đến trường hợp tảo hôn: * Những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra: 1- Theo b¹n viÖc lµm cña bè Nam lµ ®óng hay sai? V× sao? 2- Cuéc h«n nh©n nµy cã ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn kh«ng? V× sao ? 3- Nam cã thÓ lµm g× ®Ó tho¸t khái cuéc h«n nh©n ®ã? Bµi tËp 3 (gi¶i quyÕt t×nh huèng) Th¶o luËn theo bµn, thêi gian 2-3 phót. - Việc làm của bố Nam là sai vì đã vi phạm Khoản 1, 2 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình. (Điều kiện kết hôn: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở). - Cuộc hôn nhân này không được pháp luật thừa nhận vì đã vi phạm Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình. - Những việc Nam có thể làm để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó: + Nhờ họ tộc can thiệp. + Nhờ các cơ quan đoàn thể can thiệp: Hội người cao tuổi Đoàn thanh niên, . + Nhờ đến pháp luật can thiệp. Bài tập 3 (giải quyết tình huống) Trò chơi : Đến trung tâm tư vấn pháp luật Xin Luật sư cho biết công dân Việt Nam có được kết hôn với công dân nước ngoài không ? Công dân Việt Nam đư ợc phép kết hôn với công dân nước ngoài nếu có đủ điều kiện kết hôn theo Điều 9 và không nằm trong những trường hợp cấm kết hôn ở Điều 10 Trò chơi : Đến trung tâm tư vấn pháp luật Có một tình huống xin tham khảo ý kiến Luật sư: Anh Đức và chị Hoa là con chú, con bác ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng 2 bên khuyên can ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản. Theo Luật sư lí do "tự do lựa chọn" của anh Đức và chị Hoa có đúng không, vì sao? Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không, vì sao? Trò chơi: Đến trung tâm tư vấn pháp luật - Nhận thức về quyền tự do lựa chọn của anh Đức và chị Hoa là đúng nhưng trong trường hợp này là sai vì đã vi phạm Khoản 3 Điều 10 về những trường hợp cấm kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình. - Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ là không hợp pháp. . của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn. b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân * Thủ tục kết hôn - Đăng ký tại UBND

— Xem thêm —

Xem thêm: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14108300209 s. Memory usage = 13.81 MB