Đề thi cuối kì 2. Toán 4

fresh boy 0
fresh boy 0(8501 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Mô tả: Họ tên : …………………………………………………………………………… Lớp : …………………………………………………………………………… ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KÌ II Năm học : 200… – 200… Môn : TOÁN – LỚP 4 Thời gian : 40 phút ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bài 1 : (1 điểm) a) Đọc các số sau : - 1237005 đọc là : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 820601 đọc là : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) Viết số gồm : - 5 trăm nghìn, 7 trăm, 6 đơn vò : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục : ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. Bài 2 : Đặt tính rồi tính : (2 điểm) 74306 + 7394 186740 – 39251 416 x 205 28832 : 68 ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………………………………. Bài 3 : Tính giá trò của biểu thức : (2 điểm) 10 3 + 3 7 : 5 4 3 x       − 2 1 8 7 …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 4 : (2 điểm) : Chọn câu trả lời đúng a) 225 phút = …… A. 2 giờ 25 phút B. 3 giờ 45 phút C. 4 giờ 25 phút D. 5 giờ 25 phút b) 8m 2 5dm 2 = …… dm 2 A. 805 B. 85 C. 8005 D. 850 Thí sinh không được viết vào phần giấy này ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) 4 tạ 90 kg = … kg A. 49 kg B. 490 kg C. 409 kg D. 4090 kg d) Số thích hợp để viết vào ô trống của 8 3 = 48 là : A. 6 B. 8 C. 18 D. 24 Bài 5 :Bài toán : (2 điểm) Một cửa hàng có 5940 kg gạo. Sau khi bán 3 1 số gạo, người ta đóng đều số gạo còn lại vào 72 bao. Hỏi mối bao đựng bao nhiêu kilôgam gạo ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 6 : (1 điểm) M Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD (AB=3cm BC=4cm) và nửa hình thoi BMCN (MN=6cm). Tính diện tích hình H ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6cm B 4 cm C 3cm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… A N D Hình H . Bài 4 : (2 điểm) : Chọn câu trả lời đúng a) 22 5 phút = …… A. 2 giờ 25 phút B. 3 giờ 45 phút C. 4 giờ 25 phút D. 5 giờ 25 phút b) 8m 2 5dm 2 = …… dm 2 A c) 4 tạ 90 kg = … kg A. 49 kg B. 49 0 kg C. 40 9 kg D. 40 90 kg d) Số thích hợp để viết vào ô trống của 8 3 = 48 là : A. 6 B. 8 C. 18 D. 24 Bài 5 :Bài toán

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi cuối kì 2. Toán 4, Đề thi cuối kì 2. Toán 4, Đề thi cuối kì 2. Toán 4

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.257224082947 s. Memory usage = 13.83 MB