chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11

fresh boy 12
fresh boy 12(8489 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1320
123
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:25

Mô tả: HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG SAU 1) 2) CH 4 C 4 H 10 Al 4 C 3 CH 3 COONa C 3 H 6 CH 3 Cl HCHO CH 3 OH CH 3 Cl C 2 H 2 CH 3 OH HCHO HCOOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3) C 2 H 2 C 2 H 4 C 6 H 6 C 6 H 5 Br C 6 H 5 ONa C 6 H 5 OH OH Br Br Br OH NO 2 NO 2 O 2 N C 4 H 4 CH 3 CHO CH 3 COOH CH 3 COONa CH 4 C 2 H 3 Cl PVC 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 9 4) C 2 H 4 C 2 H 5 OH C 2 H 5 Cl C 2 H 5 Cl C 2 H 5 OH PE Etylenglicol C 2 H 5 OC 2 H 5 CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 CHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C 3 H 6 CH 2 Cl-CH=CH 2 HOCH 2 -CHCl-CH 2 OH Glixerol Dong(II) glixerat CH 2 Cl-CH 2 -CH 3 CH 2 OH-CH 2 -CH 3 CH 3 -CHOH-CH 3 C 3 H 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG SAU 1) 2) CH 4 C 4 H 10 Al 4 C 3 CH 3 COONa C 3 H 6 CH 3 Cl HCHO CH 3 OH CH 3 Cl C 2 H 2 CH 3 OH HCHO HCOOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3) C 2 H 2 C 2 H 4 C 6 H 6 C 6 H 5 Br C 6 H 5 ONa C 6 H 5 OH OH Br Br Br OH NO 2 NO 2 O 2 N C 4 H 4 CH 3 CHO CH 3 COOH CH 3 COONa CH 4 C 2 H 3 Cl PVC 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 9 4) C 2 H 4 C 2 H 5 OH C 2 H 5 Cl C 2 H 5 Cl C 2 H 5 OH PE Etylenglicol C 2 H 5 OC 2 H 5 CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 CHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C 3 H 6 CH 2 Cl-CH=CH 2 HOCH 2 -CHCl-CH 2 OH Glixerol Dong(II) glixerat CH 2 Cl-CH 2 -CH 3 CH 2 OH-CH 2 -CH 3 CH 3 -CHOH-CH 3 C 3 H 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG SAU 1) 2) CH 4 C 4 H 10 Al 4 C 3 CH 3 COONa C 3 H 6 CH 3 Cl HCHO CH 3 OH CH 3 Cl C 2 H 2 CH 3 OH HCHO HCOOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG SAU 1) 2) CH 4 C 4 H 10 Al 4 C 3 CH 3 COONa C 3 H 6 CH 3 Cl HCHO CH 3 OH CH 3 Cl C 2 H 2 CH 3 OH HCHO HCOOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11, chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11, chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Noʎ Ƃuıssıɯ
  Noʎ Ƃuıssıɯ · Vào lúc 11:51 am 25/06/2014
  siêu vậy, đang cày liệt
  Trả lời
 • Tin Nguyentyn
  Tin Nguyentyn · Vào lúc 04:02 pm 24/06/2014
  sao không có lời giải vậy
  Trả lời
 • Milk Zin Zin
  Milk Zin Zin · Vào lúc 10:24 am 01/05/2014
  (y)
  Trả lời
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 07:52 am 21/10/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 03:07 pm 25/12/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 01:26 am 28/12/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 09:07 am 29/12/2013
  Rất cảm ơn bạn. Tài liệu hay
 • fresh boy 34
  fresh boy 34 · Vào lúc 02:49 pm 29/12/2013
  Cám ơn bạn đã cung cấp tài liệu này
Đăng ký

Generate time = 0.103229045868 s. Memory usage = 13.86 MB