Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

fresh boy 38
fresh boy 38(8394 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Em hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của chim? Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: ë gia ®×nh cña em hoÆc hµng xãm nu«i nh÷ng con thó nµo? H·y kÓ tªn? Sù sinh s¶n cña thó *Ho¹t ®éng c¸ nh©n 1-Chu tr×nh sinh s¶n cña thó Quan s¸t bµo thai trong h×nh 1 vµ cho biÕt h×nh nµo chôp thó con ®· ®­îc sinh ra vµ h×nh nµo chôp thó con cßn lµ bµo thai trong bông mÑ ? Tr¶ lêi:H×nh 1a chôp thó con cßn lµ bµo thai, h×nh 1b chôp thó con ®· ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú được nuôi dư ỡng ở đâu ? Trả lời: Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú con đã có đầu, mình, chân, đuôi, đang phát triển. 2-Nêu tên một số bộ phận của thai trong hình 1a mà em nhìn thấy ? Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú 1. Em hãy quan sát bức tranh thứ 2 và em có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ? 2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì? 3. Hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của thú? Câu hỏi: 1: Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú mẹ 2: Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa 3:Chu trình sinh sản của thú: Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: Sự sinh sản của thú 1-Chu trình sinh sản của thú Hỏi: Qua sơ đồ, em hãy cho biết chu trình sinh sản của thú như thế nào ? Trả lời: ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi thai Chim non Thụ tinh ấp Chim: Thú: Sự sinh sản của thú so sánh: Sự sinh sản của thú và chim Khác nhau: - Chim đẻ trứng rồi trứng mới đẻ thành con - ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ,thú con mới sinh ra đó có hình dạng giống thú mẹ Giống nhau: -Chim và thú đều có bản năng nuôi con cho tới khi con của chúng có thể tự kiếm ăn. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú Xem hình minh hoạ và dựa vào hiểu biết của mình để phân loại các loài động vật thành hai nhóm ; nhóm đẻ mỗi lứa một con, nhóm đẻ mỗi lứa nhiều con. 2-Số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú . ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú. của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 10:47 am 21/11/2013
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • Juu
  Juu · Vào lúc 06:09 pm 27/11/2013
  fresh boy 38 chịu khó quá, thanks bạn nhiều !!!
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 04:45 pm 22/12/2013
  Bác up thêm nhiều tài liệu cho bà con tham khảo nữa nhá.^^
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 05:03 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 06:14 pm 29/12/2013
  Hay quá, tài liệu mình đang cần. Cảm ơn bạn nhé
Đăng ký

Generate time = 0.135392904282 s. Memory usage = 13.81 MB