Biên bản cuộc họp

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9892 tài liệu)
(40 người theo dõi)
Lượt xem 7358
167
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

Mô tả: BIÊN BẢNHọp ………………………1.Thời gian họp:- Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm - Địa điểm: - Nội dung: 2.Thành phần dự họp:-Thành viên:Có mặt:…………………………… trên tổng số:………………………Vắng mặt:……………………… trên tổng số:………………………- Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự: CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Phòng Hành chính Nhân sự ________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: . - Nội dung: . 2. Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt:…………………………… trên tổng số: ……………………… + Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… - Đại biểu (Khách mời nếu có): . - Tổng số người tham dự: 3. Chủ trì cuộc họp: 4. Thư ký cuộc họp: . 5. Nội dung cuộc họp: a) b) c) 6. Tổng kết: - Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: . - Biểu quyết : .% nhất trí .% không nhất trí - Ý kiến bảo lưu (nếu có): 7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………năm ………………………………… 8. Tài liệu kèm theo (nếu có) - - THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ 1. 2 . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng. 3. Chủ trì cuộc họp: ........................................................................................................ 4. Thư ký cuộc họp: .....................................................................................................

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • locvung
  locvung · Vào lúc 05:04 pm 06/09/2013
  Tài liệu này thực sự có ích với mình. Thanks bạn đã post bài này nhá!
 • Minh Anh
  Minh Anh · Vào lúc 06:17 am 29/09/2013
  Tài liệu rất hay. cảm ơn bạn :)
 • Liễu Diệp Nhi
  Liễu Diệp Nhi · Vào lúc 08:25 pm 08/11/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • totoa11
  totoa11 · Vào lúc 05:13 am 05/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích à nha . Thành viên tích cực . Thanks for share 
 • fresh boy 20
  fresh boy 20 · Vào lúc 02:33 am 16/12/2013
  Mèo Tung Tẩy ơi! Tài liệu hay quá! Bạn up tiếp đi!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.101614952087 s. Memory usage = 13.83 MB