Biểu mẫu sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9886 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 55
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:59

Mô tả: SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNGTừ ngày :……………….Đến ngày :…………….Phòng ban :....................................................................Nhóm dụng cụ :............................................................. Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban : Nhóm dụng cụ : . CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ: . Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2 Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ . Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban :..................................................................... :.................................................................... Nhóm dụng cụ :............................................................. CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng

— Xem thêm —

Xem thêm: Biểu mẫu sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng , Biểu mẫu sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.12836313247681 s. Memory usage = 17.59 MB