BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

fresh boy 42
fresh boy 42(8414 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 244
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 03:10

Mô tả: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………… BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN : . Người viết : Môn (hoặc Lĩnh vực): Đơn vị : . . Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): . . . . . . . . . . . Tính sáng tạo : / 5 điểm Tính KH, SP : / 5 điểm Tính hiệu quả : . / 5 điểm Tính Phổ biến, ứng dụng : . / 5 điểm Tổng số : . điểm Xếp loại : . (Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) . DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………….. BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luulan
  luulan · Vào lúc 07:29 pm 09/09/2013
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • ngoclan
  ngoclan · Vào lúc 12:46 pm 21/09/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 01:54 pm 09/10/2013
  Tài liệu hay quá, thank fresh boy 42 nhiều nhé
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 09:12 am 03/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 07:40 am 25/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu bổ ích nhé. 
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0883839130402 s. Memory usage = 13.81 MB