Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

fresh boy 8
fresh boy 8(8530 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 176
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Mô tả: Bµi 38. Thùc hµnh ViÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Panama I. Chuẩn bị I. Chuẩn bị - Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đã hoàn thành ở nhà. II. Nội dung thực hành II. Nội dung thực hành Hướng dẫn viết bài thực hành trên cơ sở các nhóm đã hoàn thành 2 bài tập ở nhà. Kªnh ®µo Xuy-ª 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ - C¾t ngang qua eo ®Êt Xuy-ª cña Ai CËp 2. Sơ luợc lịch sử - Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1869 - 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc cữu hoá kênh đào 3. §Æc ®iÓm kªnh ®µo a. §Æc ®iÓm chung - Dài 195 km(121 dặm) - Trọng tải 250 nghìn tấn - Không cần âu tầu khi qua kênh đào - Thời gian qua kênh đào: 11-12 giờ b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo qua kªnh ®µo Qu ng đường được rút ngắn khi quaã kênh đào Xuy-ê Tuyến Khoảng cách Hải lí % Ô-đét-xaMun-Bai 7620 64 Mina al A-hma-đi Giê- noa 6364 57 Mina al A-hma-điRôttecđam 6372 53 Mina al A-hma-đi Bantimo 3358 28 Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 . tài nguyên khoáng sản Kªnh ®µo Panama 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Kªnh ®µo Panama - C¾t ngang qua eo ®Êt Panama_ Thuéc ®Êt n­ íc Panama 2. Sơ luợc lịch sử - Năm. Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 XanPhranxixc« Niu I-ooc Bantimo VanParaix« Xit-ni Toky« Th­îng h¶iMun Bai ¤®exa Liv¬pun R«ttec®am Giªnoa Mét sè c¶ng lín trªn thÕ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 10:10 am 31/10/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • hồng dung
  hồng dung · Vào lúc 11:43 am 22/11/2013
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 09:18 pm 28/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn fresh boy 8
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 09:31 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình rất quan tâm đến tài liệu này
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 10:00 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0914399623871 s. Memory usage = 13.35 MB