Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

fresh boy 1
fresh boy 1(8480 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 550
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 18:10

Mô tả: Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3 4 1 ++++= A 399 2 . 35 2 15 2 3 2 2 ++++= A 70.67 3 . 10.7 3 7.4 3 4.1 3 3 ++++= A 70.69 5 . 13.12 5 12.11 5 11.10 5 4 ++++= A 80.77 3 . 29.26 3 26.23 3 23.20 3 3333 5 ++++= A 120 1 . 21 1 15 1 10 1 6 ++++= A 55.53 1 . 31.29 1 29.27 1 27.25 1 7 ++++= A 162.158 7 . 102.98 7 98.94 7 94.90 7 8 ++++= A 18.17.16 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 9 ++++= A 60.57.54 12 . 13.10.7 12 10.7.4 12 7.4.1 12 10 ++++= A )1( 2 . 66 1 55 1 45 1 11 + ++++= xx A )1( 1 . 4.3 1 3.2 1 .2.1 1 12 + ++++= nn A )2)(1( 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 13 ++ ++++= nnn A 1)1( 1 . 14 1 13 1 12 1 2222 14 + ++ + + = n A A 14 áp dung công thức biến đổi sau: + = + = 1 1 1 1 2 1 )1)(1( 1 1 1 2 kkkk k ; + = 1 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 15 n A A 15 Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay vào và tính đợc: 1 1 1 . 4 3 . 3 2 . 2 1 15 + = + = nn n A = 20 1 1 19 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 16 A So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So sánh A 18 với 11/19 30 1 20 1 12 1 6 1 2 1 19 ++++= A HD 6 5 3 1 2 1 3.2 1 6 1 , 2 1 1 2.1 1 2 1 ===== KQ Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 1000 1 999 1 12 1 6 1 2 1 20 +++++= A HD KQ: 1000 999 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 21 ++++= A HD Tơng tự A19,20 100.97 1 . 14.11 1 .8.5 1 5.2 1 22 ++++= A 31.30 1 . 7.5 1 5.3 1 3.1 1 23 ++++= A 110 1 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 20 1 24 ++++++= A 31.26 5 . 16.11 5 11.6 5 6.1 5 2222 25 ++++= A 100.89 11 . 34.23 11 23.12 11 12 11 26 ++++= A 10.9 9 4.3 3 . 3.2 2 . 2.1 1 2222 27 = A = 28 1 1 21 1 1 15 1 1 . 10 1 1 6 1 1 3 1 1 28 A 340 9 . 88 9 40 9 10 9 29 ++++= A 143 6 99 6 63 6 35 6 15 6 30 ++++= A Bài tập 2. Thực huện phép tính +++ ++++= 400.299 1 104.3 1 103.2 1 102.1 1 400.101 1 302.3 1 301.2 1 300.1 1 1 B ; 1.99 1 3.97 1 96.4 1 97.3 1 99.1 1 99 1 97 1 . 7 1 5 1 3 1 1 2 +++++ ++++++ = B ; 100100992 3 2 1 2 1 2 1 . 2 1 2 1 1 ++++++= B ; ( HD lấy 2 2 2 2 1 22 10099 33 =+= BB ); 100992 4 3 1 3 1 . 3 1 3 1 1 +++++= B ; ( HD lấy 100100 44 3 13 3 1 33 100 == BB ) Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 . Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3. So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki · Vào lúc 08:49 pm 04/04/2014
  Đề này dễ quá!
  Trả lời
 • Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki · Vào lúc 08:48 pm 04/04/2014
  @fresh boy 3: Sinh viên vẫn học phân số à?
  Trả lời
 • Nguyen Phuc
  Nguyen Phuc · Vào lúc 09:48 pm 19/03/2014
  thuc ra no cung kha hay do
  Trả lời
 • Nguyen Phuc
  Nguyen Phuc · Vào lúc 09:29 pm 19/03/2014
  khong co giai a
  Trả lời
 • Nguyen Phuc
  Nguyen Phuc · Vào lúc 09:28 pm 19/03/2014
  chang co j hay
  Trả lời
 • iphone
  iphone · Vào lúc 10:53 pm 10/11/2013
  Tài liệu này thực sự có ích với mình. Thanks bạn đã post bài này nhá!
 • fresh boy 3
  fresh boy 3 · Vào lúc 11:58 pm 12/11/2013
  Rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
 • fresh boy 7
  fresh boy 7 · Vào lúc 12:14 am 28/11/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
 • fresh boy 20
  fresh boy 20 · Vào lúc 12:09 pm 28/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn fresh boy 1
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 06:06 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.15958404541 s. Memory usage = 13.4 MB