De luyen toan co loi van lop 1

fresh boy 41
fresh boy 41(8477 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 49
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 15:10

Mô tả: Đề 1 Bài 1 : Lan có 24 nhãn vở, Lan cho bạn 13 nhãn vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu nhãn vở ? Bài 2 : Nhà Lan và nhà Hoà có tất cả 36 con gà, trong đó nhà Lan có 14 con gà. Hỏi nhà Hoà có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 18 điểm 10, Hơng ít hơn Hằng 8 điểm 10. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 10. Bài 4 : Hằng cho Huyền 8 nhãn vở thì Hằng còn 11 nhãn vở. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao nhiêu nhãn vở ? Ba 5 : Hằng có 13 quả cam,Hằng nhiều hơn Hơng 3 quả. Hỏi Hơng có bao nhiêu quả cam Bài 6 : So sánh 32 41 45 54 67 57 75 69 100 99 85 94 36 55 12 13 47 38 36 82 §Ò 2 Bµi 1 :Mai cã 27 nh·n vë, Mai cho b¹n 14 nh·n vë. Hái Mai cßn l¹i bao nhiªu nh·n vë ? Bài 2 : Nhà Hằng và nhà Minh có tất cả 26 con gà, trong đó nhà Minh có 15 con gà. Hỏi nhà Hằng có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 17 điểm 9, 10. Hơng ít hơn Hằng 8 điểm. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 9,10. Bài 4 : Hằng cho Huyền 6 bi thì Hằng còn 22 bi. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao nhiêu bi ? Bài 5 : Hằng có 13 vở, Hằng nhiều hơn Hơng 6 vở Hỏi Hơng có bao nhiêu vở ? Bài 6 : Cho các chữ số 3, 4, 0, 1. Lập tất cả các số có hai chữ số khác nhauđợc lập từ các chữ số trên ? Bài 7 : Cho các chữ số 6, 0, 5, 2. Lập tất cả các số có hai chữ số đợc lập từ các chữ số trên ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… . nhà Lan có 14 con gà. Hỏi nhà Hoà có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 18 điểm 10 , Hơng ít hơn Hằng 8 điểm 10 . Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 10 . . sánh 32 41 45 54 67 57 75 69 10 0 99 85 94 36 55 12 13 47 38 36 82 §Ò 2 Bµi 1 :Mai cã 27 nh·n vë, Mai cho b¹n 14 nh·n vë.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: De luyen toan co loi van lop 1, De luyen toan co loi van lop 1, De luyen toan co loi van lop 1

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • phạm văn Nhân
  phạm văn Nhân · Vào lúc 01:32 am 08/09/2013
  Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 02:29 pm 26/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • Vịt Bầu
  Vịt Bầu · Vào lúc 11:05 am 29/12/2013
  Tài liệu hay quá, thank fresh boy 41 nhiều nhé
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 09:00 am 30/12/2013
  Hay quá, tài liệu mình đang cần. Cảm ơn bạn nhé
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 07:51 pm 30/12/2013
  Quá hay bạn ơi, mình đang cần các tài liệu này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0896880626678 s. Memory usage = 13.81 MB