TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI

fresh boy 18
fresh boy 18(8455 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 202
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 00:10

Mô tả: Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Mục tiêu: Hs biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. HS nắm được các kĩ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn. HS biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?1 Với a 0, a 0, hãy chứng tỏ a 2 b = a b Ta có với a 0, a 0, a 2 b = |a| b = a b Phép biến đổi a 2 b = a b được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Phải biến đổi biểu thức dưới dấu căn về dạng thích hợp rồi mới thực hiện được phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ví dụ 1 3.36108 = a) 2 .35.7 a 5 7.5.7.5.7.7 22222 aaa === 5 7 a= 3.63.6 2 == b) Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Có thể sử dụng phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn để rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. ví dụ 2. Rút gọn biểu thức 3004875 + 3.1003.163.25 += 3.103.43.5 222 += 3103435 += 33)1045( =+= Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ?2 Rút gọn biểu thức 5082) ++a 2.52.22 22 ++= 25222 ++= .282)521( =++= 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Rút gọn biểu thức 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?2 5452734 ++ 55.33.334 22 ++= 5533334 ++= 5237 = Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Một cách tổng quát Với hai biểu thức A, B mà B 0, ta có ,. 2 BABA = tức là: Nếu A 0 và B 0 thì ;. 2 BABA = Nếu A < 0 và B 0 thì ;. 2 BABA = Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 24 28) baa với b 0 24224 7.228 baba = 7272 22 baba == (với b 0) Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 42 72) bab với a < 0 42 2.36 ba= 42 72) bab (với a < 0) 262.6 2422 abba == 26 2 ab= . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Mục tiêu: Hs biết được. các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI, TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI, TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 07:02 pm 28/09/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 10:11 pm 29/10/2013
  Tài liệu rất hữu ích, cảm ơn bác nhiều nhé, đang tìm file này cho bài làm . Thank! 
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 07:54 am 27/12/2013
  Cám ơn tài liệu của bạn. đúng cái mình đang cần hì hì 
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 12:39 am 28/12/2013
  Thanks, đây là tài liệu rất cần thiết
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 04:01 pm 28/12/2013
  Mình rất cần những tài liệu như thế này!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.124042987823 s. Memory usage = 13.84 MB