BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9892 tài liệu)
(40 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 14:35

Mô tả: BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC(Dùng để xét lên lương) TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:…………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn/ PTN:…………………… ., ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: . 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc: . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . 4. Quan hệ đồng nghiệp . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức……………………. (đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn/ PTN:………………………. Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . . 4. Quan hệ với đồng nghiệp . . . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG, BAN:……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . . 4. Quan hệ với đồng nghiệp . . . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . thần trách nhi m và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ m n? Thời gian l m việc tại Bộ m n, tinh thần l m việc, có đóng góp gì cho Bộ m n,…) thần trách nhi m và kỷ luật lao động (Có thường l m việc tại Bộ m n? Thời gian l m việc tại Bộ m n, tinh thần l m việc, có đóng góp gì cho Bộ m n,…) .

— Xem thêm —

Từ khóa: văn bản hành chínhbiên bản mẫumẫu tài chính

Xem thêm: BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương), BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An An
  An An · Vào lúc 01:44 am 05/11/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • fresh boy 13
  fresh boy 13 · Vào lúc 07:56 am 29/12/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 06:08 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn. tài liệu rất bổ ích.hi
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 07:58 pm 29/12/2013
  Tài liệu quá hay. Thanks bạn nhé, đang rất cần tài liệu như thế này
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 08:41 pm 29/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0696959495544 s. Memory usage = 13.38 MB