DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

fresh boy 19
fresh boy 19(8499 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 195
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 18:10

Mô tả: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Bài cũ Giới thiệu bài Hoạt động 1.1 Hoạt động 1.2 Hoạt động 1.3 H o ạ t đ ộ n g 2 . 2 Quy tắc C ủ n g c ố Hoạt động 2.1 K ế t t h ú c TOÁN LỚP 4 DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Kiểm tra bài cũ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 ? Hình bình hành là hình như thế nào ? (?) Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị (?) Đây là hình gì ? Đây là hình chữ nhật (?) Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? S = chiều dài x chiều rộng (cùng một đơn vị đo) Kiểm tra bài cũ Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hoạt động 1.1: Cắt ghép hình Giao việc: Mỗi cặp lấy ra một hình bình hành, kẻ đường cao của hình bình hành đó. A B C D H Chiều cao Độ dài đáy DC (?) Độ dài AH là: Chiều cao của hình bình hành ABCD (?) Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C D H E Hoạt động 1.2: Cắt hình tam giác AHD ghép sang bên phải để được hình chữ nhật ABEH So sánh diện tích hình bình hành ABCD với diện tích hình chữ nhật ABEH ghép được Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABEH Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị HĐ 1.3: A B C D H E Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hãy so sánh: a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD với chiều dài hình chữ nhật ABEH Kết luận b/ Chiều cao của hình bình hành với chiều rộng hình chữ nhật ? a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD bằng chiều dài hình chữ nhật ABEH b/ Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng chiều rộng hình chữ nhật ABEH ? Chiều cao h a Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật ABEH khi biết chiều dài là a, chiều rộng là b Diện tích hình chữ nhật ABEH: S = a x h Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C H D A B H E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách tính trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm 7cm Giao việc: Vận dụng công thức để tính diện tích mỗi hình sau: PHIẾU GIAO VIỆC Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH S = S = S = Hoạt động 2.1: Luyện tập - thực hành: Hoạt động cá nhân S = 13 x 4 = (52 cm 2 ) S = 9 x 5 = 45 (cm 2 ) S = 7 x 9 = 63 (cm 2 ) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Giao việc: TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh, biÕt: a. §é dµi ®¸y lµ 4dm, chiÒu cao lµ 34cm; b. §é dµi ®¸y lµ 4m, chiÒu cao lµ 13dm; Bµi gi¶i: a. §æi: 4dm = 40cm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 34 = 1360 (cm 2 ) §¸p sè: 1360cm 2 b. §æi: 4m = 40dm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 13 = 520(dm 2 ) §¸p sè: 520dm 2 Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH HĐ 2.2: Luyện tập - thực hành: Hoạt động nhóm đôi . E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách. trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 12:56 am 09/09/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • ngoclan
  ngoclan · Vào lúc 08:14 pm 07/11/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • Bạch Thanh Thanh
  Bạch Thanh Thanh · Vào lúc 03:19 am 23/11/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 06:32 am 21/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 10:31 am 29/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
Đăng ký

Generate time = 0.0750319957733 s. Memory usage = 13.35 MB