GIAO AN SU 9 CA NAM

fresh boy 1
fresh boy 1(8466 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 14
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 115 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 03:10

Mô tả: Giáo án Lịch sử 9 Ngày tháng năm 200 lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay Liên xô và các nớc đông âu Bài 1: Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm đợc: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thơng chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. - Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nớc Đông Âu sau 1945: Giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Sự hình thành hệ thế XHCN thế giới. - Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử. B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài. - Học sinh: Đọc trớc sách giáo khoa. C- Tiến trình lên lớp: - ổn định tổ chức. - Giới thiệu bài mới Giáo viên: cho HS khái quát chơng trình lịch sử 8 . Sau đó GV khái quát cho HS nắm chơng trình Lịch sử 9 . - Bài mới: I- Liên Xô: 1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950): ? Sau chiến tranh thế giới 2 Liên Xô gặp phải những khó khăn gì ? (Đứng trớc hoàn cảnh nào ?) ? Cụ thể đó là gì ? (Gọi học sinh đọc phần chữ nhỏ - Trang 3 SGK). Giáo viên: Ngoài những khó khăn trên Liên Xô còn phải đối phó với âm mu thù địch của đế quốc. Khó khăn: Gánh chịu tổn thất hết sức nặng nề. - Khó khăn đã ảnh hởng gì đến kinh tế ? Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 1 Giáo án Lịch sử 9 - Giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới (14 nớc) ? Để khắc phục những khó khăn đó Đảng và Nhà nớc Liên Xô đã làm gì ? ? Đợc thể hiện nh thế nào ? (thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ) ? Với khí thế của ngời chiến thắng nhân dân Liên Xô đã làm gì và thu đợc kết quả ra sao ? Học sinh: Đọc phần chữ nhỏ - Trang 4 SGK. ? Ngoài thành tựu về kinh tế, nền khoa học kỹ thuật Xô Viết có sự phát triển gì ? ? Thành công này có ý nghĩa nh thế nào ? (Phá với thế độc quyền) tạo sức mạnh cho lực lợng XHCN và lực lợng cách mạng thế giới. - 1946 đề ra kế hoạch khối phục và phát triển kinh tế đất nớc. - Kết quả: + Hoàn thành kế hoạch 5 năm trớc 9 tháng. + Các chỉ tiêu cơ bản đều vợt mức. - KHKT: 1949 chế tạo bom nguyên tử. 2- Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 1970 của thế kỷ XX): ? Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế Liên Xô tiếp tục làm gì ? (Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH trong hoàn cảnh khó khăn và trở ngại) GV giải thích khái niệm cơ sở vật chất kĩ thuật Xác định nền sản xuất đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và khoa học - kỹ thuật tiên tiến. ? . Bằng biện pháp nào ? (Thực hiện các kế hoạch .) ? Phơng hớng của các kế hoạch này là gì ? Tại sao phải u tiên phát triển công nghiệp nặng ? ? Trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 1970 Liên Xô đã đạt đợc những thành tựu gì ? ? Em có nhận xét gì vê Liên Xô trong đầu những năm 1970 ? (Đạt thế cân bằng chiến l- ợc về sức mạnh quân sự nói chung và sức - Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. - Công nghiệp: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. - Nông nghiệp: Thâm canh. - Đẩy mạnh khoa học, tăng cờng quốc phòng. * Kết quả: - Kinh tế : Liên Xô trở thành cờng quốc công nghiệp. - KHKT: 1957 phóng vệ tinh nhân tạo. 1961 phóng tàu Phơng Đông vòng quanh trái đất. Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 2 Giáo án Lịch sử 9 mạnh về lực lợng hạt nhân nói riêng với Mĩ và các nớc Phơng Tây). Giáo viên: Bên cạnh những thành tựu đó Liên Xô đã mắc phải những thiếu xót, sai lầm đó là: Chủ quan, nóng vội, duy trì nhà nớc bao cấp về kinh tế. ? Sau chiến tranh Liên Xô đã có những chính sách về đối ngoại nh thế nào ? ? ý nghĩa của các thành tựu Liên Xô đạt đ- ợc ? (Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của Liên Xô đợc đề cao .Liên Xô trở thành chỗ dựa cho hoà bình thế giới ) - Thực hiện chính sách hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các n- ớc. * Củng cố: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970 ? * Dặn dò: Học bài cũ , soạn trớc phần 2 của bài học D- Rút kinh nghiệm: . . Ngày tháng năm 200 Tuần 2: Bài 1: Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Tiếp) Tiết 2: II- Đông âu: A- Mục đích yêu cầu: Nh tiết 1. B- Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. + Lợc đồ các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu. - Học sinh: Học + đọc bài mới. C- Tiến trình lên lớp: - ổn định tổ chức. - Kiểm tra: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thơng chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt đợc kết quả nh thế nào ? Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 3 Giáo án Lịch sử 9 - Bài mới: 1- Sự ra đời của các n ớc dân chủ nhân dân Đông Âu: ? Các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? ? Tại sao gọi là Nhà nớc dân chủ nhân dân ? (Dân chủ nhân dân chỉ chế độ chính trị, xã hội của các quốc gia theo chế độ dân chủ, 2 giai cấp công nhân - nông dân lãnh đạo đa đất nớc phát triển theo CNXH). ? Sự ra đời của nớc Đức diễn ra khác với 7 nớc Đông Âu nh thế nào ? (Học sinh: Thảo luận) ? Từ 1945-1949 các nớc Đông Âu đã làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân ? ? Sự thành lập các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu có ý nghĩa nh thế nào ? (Đánh dấu XHCN vợt ra khỏi phạm vi 1 nớc, bắt đầu hình thành 1 hệ thống trên thế giới). - Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu truy kích quân Đức, nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ trang tiêu diệt Đức giành chính quyền. - 1944-1946: Thành lập Nhà nớc dân chủ nhân dân (8 nớc). - (Học sinh: Nhận biết trên bản đồ - nhận xét). - Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất. - Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn. - Thực hiện quyền tự do dân chủ. 2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm 1970): ? Để Xây dựng CNXH nhân dân Đông Âu đã tiến hành thực hiện những nhiệm vụ chính nào ? ? Nhân dân các nớc Đông Âu vấp phải những khó khăn ? (Là những nớc chậm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, các nớc đế quốc đang phá hoại: Kinh tế, chính trị; phản động). ? Trong công cuộc Xây dựng CNXH nhân dân Đông Âu đã đạt đợc những thành tựu gì ? * Nhiệm vụ - Xóa bỏ bóc lột. - Đa nông dân vào làm ăn tập thể. - Tiến hành công nghiệp hóa. - Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH. * Thành tựu: Đầu những năm 1970 các nớc Đông Âu đã trở thành những nớc công - nông nghiệp. Kinh tế - xã Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 4 Giáo án Lịch sử 9 ? Em hãy nêu sự thay đổi ở một số nớc dân chủ nhân dân mà em biết ? ? Cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nớc Đông Âu là gì ? (Cùng mục tiêu. Đặt dới sự lãnh đạo của Đảng - Mác). ? Sự hợp tác tơng trợ giữa Liên Xô và các nớc Đông Âu đợc thể hiện nh thế nào ? ? Mục đích ra đời cảu SEV ? ? Trong thời gian họat động SEV đã đạt đợc những thành tựu gì ? (Học sinh thảo luận) ? Trớc tình hình căng thẳng của Mĩ và khối NATO, Liên Xô và các nớc Đông Âu đã làm gì ? ? Tổ chức này ra đời nhằm mục đích gì ? GV liên hệ đến Việt Nam hội thay đổi căn bản. III . Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa - 8/1/1949 Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) thành lập. - Mục đích - tác dụng: Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ nhau, hình thành hệ thống XHCN. - 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ớc Vácsava. - Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì nền hòa bình của châu Âu và thế giới. * Củng cố: Giáo viên khái quát ý chính của 2 tiết học. * Dặn dò: Học bài cũ , chuẩn bị trớc bài mới D- Rút kinh nghiệm: . . Ngày tháng năm 200 Tuần 3: Tiết 3 : Bài 2: Liên xô và các nớc đông âu từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX A- Mục tiêu bài học: - Giúp học sinh nắm đợc những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nớc Đông Âu. - Rèn cho học sinh kỹ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử. B- Chuẩn bị: Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 5 Giáo án Lịch sử 9 - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. + Hình 3 (SGK) + Lợc đồ các nớc SNG. - Học sinh: Học + đọc bài trong sách giáo khoa. C- Tiến trình lên lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng trơng trợ kinh tế trong những năm 1951-1973 ? - Bài mới: I- Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết: ? Năm 1973 thế giới có sự biến động gì ? ? Cuộc khủng hoảng này đã có ảnh hởng gì ? ? Đứng trớc tình hình đó yêu cầu các quốc gia phải làm gì ? ? Trớc bối cảnh đó tình hình Liên Xô nh thế nào ? ? Tới đầu những năm 1980 tình hình mọi mặt của Liên Xô ra sao ? (Học sinh: Trả lời) Giáo viên: Liên Xô lâm vào tình trạng Trì trệ rồi khủng hoảng toàn diện . ? Trớc bối cảnh đó Đảng cộng sản đã (tiến hành) làm gì ? ? Công cuộc cải tổ đã diễn ra nh thế nào ? Kết quả ra sao ? (Giáo viên: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu - Hình3 - SGK). Giáo viên: Gọi học sinh quan sát bản đồ và đọc tên - chỉ vị trí của 11 quốc gia độc lập (SNG). ? Vì sao CNXH ở Liên Xô bị sụp đổ (Xây dựng mô hình cha phù hợp, chứa đựng nhiều thiếu sót, sai lầm, chậm sửa đổi, khi sửa đổi lại mắc sai lầm nghiêm trọng về đờng lối và - 1973 khủng hoảng dầu mỏ. - Khủng hoảng nhiều mặt. - Phải tiến hành cải cách cho phù hợp. - Liên Xô không tiến hành cải tổ. - Lâm vào khủng hoảng toàn diện. - 3/1985 đề ra đờng lối cải tổ. * Kết quả: Công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, đầy khó khăn: - Đất nớc lún sâu vào khủng hoảng và rối loại. - 21/12/1991: 11 nớc cộng hòa tuyên bố độc lập. - 25/12/1991 Goóc-Ba-Chốp từ chức, chế độ XHCN ở Liên Bang Xô Viết tan rã. Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 6 Giáo án Lịch sử 9 biện pháp. Họat động của các thế lực đế quốc và lực lợng phản động trong nớc). II- Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các n ớc Đông Âu: ? Sự khủng hoảng của XHCN ở các nớc Đông Âu đã diễn ra nh thế nào ? ? Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu diễn ra dới hình thức nào? (ở RuMaNi còn xung đột vũ trang). ? Kết quả ra sao ? ? Sự sụp đổ của các nớc Đông Âu dẫn đến hệ quả nghiêm trọng nh thế nào ? ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở các nớc Đông Âu ? (Xây dựng CNXH một cách rập khuôn không sát với tình hình của nớc mình. Sai lầm của các nhà lãnh đạo. Hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng). Giáo viên: Đây là 1 thất bại nặng nề của phong trào xây dựng XHCN trên thế giới nh- ng có thể rút ra những kinh nghiệm để đổi mới, tồn tại và phát triển sau này. - Đầu những năm 1980 các nớc Đông Âu khủng hoảng gay gắt. - Cuối 1988 khủng hoảng lên tới đỉnh cao ở Ba Lan và 1 loạt các nớc khác. * Hình thức: - Đấu tranh chính trị (Đòi đa nguyên, đa Đảng .). - Tiến hành bầu cử tự do. - Kết quả: Các thế lực chống XHCN giành đợc chính quyền. - 28/6/1991 (SEV) ngừng họat động. - 1/7/1991 tổ chức hiệp ớc Vácsava giải thể. * Củng cố: Hãy kể một vài dẫn chứng về những thành tựu xây dựng CNXH ở Đông Âu mà em biết ? * Dặn dò: Học và đọc theo SGK., chuẩn bị trớc bài 3 D- Rút kinh nghiệm: . . Ngày tháng năm 200 Chơng II Các nớc á, phi, mỹ la tinh từ 1945 đến nay Tiết 4: Bài 3: quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 7 Giáo án Lịch sử 9 A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở Châu á, châu Phi và Mĩ La Tinh. Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nớc ở các nớc này. Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ. B- Chuẩn bị: - Giáo viên: +Nghiên cứu soạn bài. + Bản đồ thế giới, châu á, Phi, Mỹ La Tinh. - Học sinh: Học + đọc bài theo sách giáo khoa. C- Tiến trình lên lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra: Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các n- ớc Đông Âu đã diễn ra nh thế nào ? - Bài mới: I- Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX: Giáo viên: Giới thiệu vị trí Châu á, Phi , Mĩ La tinh trên bản đồ. ? Đặc điểm chung của các nớc khu vực á , Phi , Mĩ La tinh là gì ? (khu vực đông dân , nguồn lao động dồi dào , tài nguyên phong phú ) ? Diễn biến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1945 đến giữa những năm 60 / XX ? ? Tiêu biểu là các nớc nào ? GV cho HS xác định các mốc thời gian giành độc lập của các nớc Gọi học sinh nhận biết các nớc này trên bản đồ. ? ý nghĩa của phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn này là gì ? Giáo viên: 1967 hệ thống thuộc địa còn chủ yếu ở Nam Châu Phi. - Các nớc Châu á : + Đông Nam á : Inđônêxia (17/08/1945),ViệtNam (02/09/1945) ,Lào (12/10/1945) + Nam á : ấn Độ (1946 - 1950) - Mĩ La tinh : 01/01/1959 cách mạng Cu Ba giành thắng lợi. - Châu Phi : Ai Cập (1952) , An giê ri (1954 -1962) , 17 nớc Châu Phi độc lập (1960) Năm Châu Phi. - 1960 hệ thống thuộc địa về cơ bản đã bị sụp đổ. Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 8 Giáo án Lịch sử 9 II- Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX: Giáo viên: Sử dụng bản đồ giới thiệu vị trí Châu Phi. ? Đặc điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc trong giai đoạn này là gì ? Giáo viên: Hớng dẫn học sinh chỉ vị trí 3 nớc này trên bản đồ. Xác định mốc thời gian giành đợc độc lập ? Các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Châu Phi tan rã có ý nghĩa gì ? - Nhân dân Ăng-Gô-La, Mô-Dăm- Bích và Ghi-Nê-Bít-Xao lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha. - Là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu phi. III- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX: ? Từ cuối những năm 70 chủ nghĩa thực dân tồn tại dới hình thức nào ? Giáo viên: Em hiểu chế độ phân biệt chủng tộc nh thế nào ? Chính Đảng của thiểu số ngời da trắng cần quyền ở Nam Phi từ 1948 là đối xử dã man với ngời da đen ở Nam Phi và các dân tộc ở Châu á đến định c (ấn Độ). Nhà cầm quyền Nam Phi ban bố trên 70 đạo luật phân biệt đối xử và tớc bỏ quyền làm ngời của dân da đen và da màu, quyền bóc lột của ngời da trắng đợc ghi vào hiến pháp. Giáo viên: Gọi học sinh chỉ 3 nớc trên bản đồ Châu Phi. ? Sau nhiều năm đấu tranh bền bỉ ngời da đen đã giành đợc thắng lợi gì ? ? Em có nhận xét gì về hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc trong giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX ? ? Sau khi giành đợc độc lập nhân dân các nớc này đã làm gì ? Giáo viên: Nêu khái quát phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến. - Chế độ phân biệt chủng tộc (A- Pác-Thai) tập trung ở miền Nam Châu Phi. - Nhân dân đứng lên đấu tranh. - Kết quả: Chính quyền của ngời da đen đơc thành lập. *Tóm lại: Từ 1945-1990 hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn. - Nhân dân củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nớc. Luyện tập: Gọi học sinh đọc câu hỏi và bài tập trang 14 - SGK. Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 9 Giáo án Lịch sử 9 Giáo viên: Gợi ý cho học sinh qua các đặc điểm sau: - Phong trào đã diễn ra với khí thế sôi nổi, mạnh mẽ từ Đông Nam á, Tây á tới Mĩ La Tinh. - Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia: Công nhân, nông dân, tiểu t sản, trí thức, t sản dân tộc. Lực lợng chủ yếu là công nhân và nông dân. - Giai cấp lãnh đạo: Công nhân và nông dân - T sản dân tộc (phụ thuộc lực lợng so sánh giai cấp ở mỗi nớc). - Hình thức đấu tranh: Biểu tình, bãi công, nổi dậy, . Đấu tranh giành chính quyền: Trung Quốc, Việt Nam, An-Giê-Ri, Cu-Ba . * Củng cố: Giáo viên khái quát lại một số nét chính. * Dặn dò: Học + Đọc bài mới theo sách giáo khoa. Ngày tháng năm 200 Tiết 5: Bài 4: Các nớc châu á A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc: - Khái quát tình hình các nớc châu á sau chiến tranh thế giới thứ 2. - Sự ra đời của các nớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. - Các giai đoạn phát triển của nớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ sau năm 1949 đến nay. - Rèn cho học sinh kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới và bản đồ Châu á. B- Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. + Bản đồ thế giới + Bản đồ châu á. - Học sinh: Học + đọc theo sách giáo khoa. C- Tiến trình lên lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn ? - Bài mới: I- Tình hình chung: Giáo viên: Giới thiệu vị trí châu á trên - Đất rộng, đông dân, tài nguyên phong Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân Xuân 10 . ASEAN. - 7/ 199 5 Việt Nam. - 9/ 199 7 Lào và Myanma. - 4/ 199 9 Căm phu chia. - Hiện nay ASEAN có 10 nớc. * Hoạt động: - Hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam. 196 7 hệ thống thuộc địa còn chủ yếu ở Nam Châu Phi. - Các nớc Châu á : + Đông Nam á : Inđônêxia (17/08/ 194 5),ViệtNam (02/ 09/ 194 5) ,Lào (12/10/ 194 5) + Nam

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO AN SU 9 CA NAM, GIAO AN SU 9 CA NAM, GIAO AN SU 9 CA NAM

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.134160995483 s. Memory usage = 13.84 MB