Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005

fresh boy 14
fresh boy 14(8509 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 16:10

Mô tả: QUỐC HỘI Số: 47/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: 1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 58 1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm: "Tỉnh Anh hùng", "Thành phố Anh hùng"; "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" ; "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; "Anh hùng Lao động" ; đ) "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"; "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"." 2. Bổ sung Điều 58a vào sau Điều 58 như sau: "Điều 58a Danh hiệu "Tỉnh Anh hùng", "Thành phố Anh hùng" để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; 4. Đã được tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" và danh hiệu "Anh hùng Lao động"." Điều 2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký) Nguyễn Văn An . ngày 26 tháng 11 năm 2003. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: 1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 58. năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005, Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005, Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 07:36 am 14/09/2013
  Tài liệu này hay đấy nhi. :)
 • phạm yen
  phạm yen · Vào lúc 03:36 pm 24/09/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 11:24 pm 29/09/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 06:27 pm 19/11/2013
  Cảm ơn bạn nhé. tài liệu hay mà
 • Huyen KT
  Huyen KT · Vào lúc 06:29 am 17/12/2013
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
Đăng ký

Generate time = 0.0986249446869 s. Memory usage = 13.84 MB