Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số

fresh boy 43
fresh boy 43(8476 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 18:10

Mô tả: Gi¸o viªn h­íng dÉn: TS §µo Quang Trung Ng­êi thiÕt kÕ : NguyÔn ThÞ H¶i YÕn Líp : §HSPTH K6 Bµi 70: Chia sè cã ba ch÷ sè Bµi 70: Chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cho sè cã mét ch÷ sè cã mét ch÷ sè A-Mục tiêu Nắm được cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Biết vận dụng bài học và giải toán có lời văn Rèn tính cẩn thận và kiên trì khi làm toán PhÐp chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè a) 560 : 8 =? 560 8 7 5 0 0 0 0 0 b) 632 : 7 = ? 632 7 9 36 0 2 0 0 2 560 : 8 = 70 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 70 70 70 70 6 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 90 90 90 90 90 D¦ 2 D¦ 2 (D¦ 2) 90 56 0 632 LuyÖn tËp 350 7 480 4 490 7 400 5 361 3 725 6 5 35 00 0 0 0 8 04 00 0 0 0 7 49 00 0 0 0 1 3 0 6 2 6 0 1 0 0 1 1 4 08 2 8 0 0 0 0 0 1 6 12 2 12 05 0 0 5 350 : 7 = 50 490 : 7 = 70 480 : 4 = 120 400 : 5 = 80 361 : 3 = 120(D­ 1) 725 : 6 = 120 (D­ 5) Luyện tập Bài 2: Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Tóm tắt 7 ngày: 1 tuần 365 ngày: . Tuần Ngày? Lời giải Số tuần của năm đó là: 365 : 7 = 52 tuần dư 1 Số tuần và số ngày của năm đó là: 52 tuần và một ngày. Đáp số: 52 tuần và một ngày Bµi 3: § S ? 185 : 6 = 30( d­ 5) 283 7 28 4 03 § S ? 283 : 7 = 4( d­ 3) 185 6 3 18 05 0 0 5 § S LuyÖn tËp § § § § S . chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Biết vận dụng bài học và giải toán có lời văn Rèn tính cẩn thận và kiên trì khi làm toán PhÐp chia sè cã ba. 70 6 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 90 90 90 90 90 D¦ 2 D¦ 2 (D¦ 2) 90 56 0 632 LuyÖn tËp 35 0 7 480 4 490 7 400 5 36 1 3 725 6 5 35 00

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số, Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số, Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Ebook.VCU
  Ebook.VCU · Vào lúc 07:05 am 22/09/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • Mai Ngọc
  Mai Ngọc · Vào lúc 04:46 am 02/11/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • Juu
  Juu · Vào lúc 01:23 am 25/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
 • fresh boy 17
  fresh boy 17 · Vào lúc 03:38 am 01/01/2014
  Mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 10:29 am 03/01/2014
  Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.168282985687 s. Memory usage = 13.81 MB