de va dap an thi tuyen sinh vao 10 - Hai Duong

fresh boy 16
fresh boy 16(8451 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 01:10

Mô tả: Sở giáo dục - đào tạo Hải dơng Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học:2009 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài:120phút (không kể thời gian chép đề) Ngày 06 tháng 07 năm 2009 (buổi chiều) (Đề thi gồm có : 1 trang Câu I : (2,0 điểm) 1) Giải phơng trình : 2(x 1 ) = 3 x 2) Giải hệ phơng trình: y x 2 2x 3y 9 = + = Câu II (2,0 điểm) 1) Cho hàm số y = f(x) = - 1 2 x 2 . Tính f(0); f(2) ; f 1 2 ữ ; f ( - 2 ) 2) Cho phơng trình (ẩn x) : x 2 2(m+1)x +m 2 1 = 0 . Tìm giá trị của m để phơng trình có hai nghiệm x 1 ; x 2 thoả mãn 2 1 x + 2 2 x = x 1 .x 2 + 8 Câu III (2,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức : A = 1 1 x 1 : x x x 1 x 2 x 1 ữ + + + + với x > 0 ; x 1 2) Hai ôtô cùng xuất phát từ A đến B, ôtô thứ nhất chạy nhanh hơn ôtô thứ hai mỗi giờ 10 km nên đến B sớm hơn ôtô thứ hai 1 giớ. Tính vận tốc mỗi xe ôtô biết quãng đờng AB dài 300 km. Câu IV (3,0 điểm) Cho đờng tròn (O), dây AB không đi qua tâm. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M (M không trùng với A và B ). Kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Kẻ MK vuông góc với AN ( K AN). 1) Chứng minh : Bốn điểm A , M , H , K thuộc một đờng tròn . 2) Chứng minh : MN là phân giác của góc BMK. 3) Khi M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi E là giao điểm của HK và BN. Xác định vị trí của điểm M để (MK.AN + ME.NB) có giá trị lớn nhất. Câu V (1 điểm) Cho x , y thoả mãn: x 2+ - y 3 = y 2+ - x 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : B = x 2 + 2xy 2y 2 + 2y + 10. ----------------Hết ------------- đề thi chính thức đáp án Câu I: 1) Giải phơng trình : 2 (x 1 ) = 3 x x = 5/3 2) Giải hệ phơng trình : y x 2 2x 3y 9 = + = x 3 y 1 = = Câu II: Cho hàm số: y = f(x) = - 1 2 x 2 1) f(0) = 0 f (2) = -2 f 1 2 ữ = - 1/8 ; f ( - 2 ) = -1 2) ' = m 2 + 2m +1 m 2 + 1 = 2m + 2 Để phơng trình có 2 nghiệm ' 0 m -1 Theo hệ thức Vi ét : x 1 + x 2 = 2(m+1) x 1 x 2 = m 2 - 1 2 1 x + 2 2 x = x 1 .x 2 + 8 (x 1 + x 2 ) 2 3x 1 x 2 8 = 0 4(m 2 +2m + 1) 3(m 2 1) 8 = 0 m 2 + 8m + 7 = 0 Có a b + c = 1 8 + 7 = 0 m 1 = -1 ; m 2 = - 7 < -1 (loại) Vậy với m = -1 thì thoả mãn bài ra Câu III 1) Rút gọn: A = 1 1 x 1 : x x x 1 x 2 x 1 ữ + + + + = x x x 2) Gọi vận tốc ôtô thứ nhất là x km/h (x > 10 ) Thì vận tốc ôtô thứ hai là x 10 km/h Thời gian ôtô thứ nhất đi hết quãng đờng AB là 300/ x giờ Thời gian ôtô thứ hai đi hết quãng đờng AB là : 300 /x-10 giờ ôtô thức nhất di đến B sớm hơn ôtô thứ hai là 1 giờ nên ta có phơng trình: 300 300 1 x 10 x = Giải ra đợc: x = 60 (t/m) Vậy vận tốc ôtô thứ nhất là: 60km/h ; Vận tốc ôtô thứ hai là 60 10 = 50 km/h Câu IV a/ AHMK có à H = à K = 90 0 à H + à K = 180 0 AHMK nội tiếp hay 4 điểm A , H , M , K nằm trên 1 đờng tròn b/ KMN : HMB (g.g) ã KMN = ã BMN MN là phân giác của ã BMK c/ + KMN : HAN (g.g) MK AH = MN AN MK.AN = MN.AH + AMBN nội tiếp ã KAM = ã MBN (t/c góc ngoài tứ giác n.t) ã MBN = ã KHM = ã EHN MHEB nội tiếp ã NME = ã HBN MEN : BHN (g.g) ME HB = MN BN ME.BN = MN.HB E K H N A B M ⇒ MK.AN + ME.BN = MN.AH + MN.HB = MN.AB AB kh«ng ®æi ⇒ MK.AN + ME.BN lín nhÊt ⇔ MN lín nhÊt ⇔ MN lµ ®êng kÝnh ⇔ M lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung AB C©u V Víi x 2+ - y 3 = y 2+ - x 3 ⇔ x 2+ - y 2+ = y 3 – x 3 Víi x ≥ - 2 ; y ≥ - 2 + NÕu x = y = - 2 ⇒ B = 22 + NÕu x ≠ - 2; y ≠ -2 .Nh©n 2 vÕ cña ®¼ng thøc trªn víi x 2+ + y 2+ ⇔ ( x 2+ - y 2+ )( x 2+ + y 2+ ) = - (x – y)(x 2 + xy + y 2 )( x 2+ -+ y 2+ ) ⇔ (x – y) + (x – y)(x 2 + xy + y 2 )( x 2+ -+ y 2+ ) = 0 ⇔ (x – y) {(x 2 + xy + y 2 )( x 2+ -+ y 2+ ) + 1} = 0 DÔ dµng thÊy (x 2 + xy + y 2 )( x 2+ -+ y 2+ ) + 1 > 0 ⇒ x – y = 0 ⇒ x = y Thay vµo B ⇒ B = x 2 + 2x 2 – 2x 2 + 2x + 10 = x 2 + 2x + 10 = (x + 1) 2 + 9 ≥ 9 ⇒ minB = 9 ⇔ x = y = -1 . trị nhỏ nhất của biểu thức : B = x 2 + 2xy 2y 2 + 2y + 10. -- -- - -- - -- - -- - -- Hết -- -- - -- - -- - -- đề thi chính thức đáp án Câu I: 1) Giải phơng trình : 2 (x. Sở giáo dục - đào tạo Hải dơng Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học:2009 2 010 Môn thi: toán Thời gian làm bài:120phút (không kể thời gian chép đề) Ngày

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: de va dap an thi tuyen sinh vao 10 - Hai Duong, de va dap an thi tuyen sinh vao 10 - Hai Duong, de va dap an thi tuyen sinh vao 10 - Hai Duong

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Ebook.VCU
  Ebook.VCU · Vào lúc 11:20 am 24/12/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 04:06 pm 25/12/2013
  Tài liệu de va dap an thi tuyen sinh vao 10 - Hai... rất hữu ích! Cảm ơn bạn rất nhiều :x :x :x
 • fresh boy 3
  fresh boy 3 · Vào lúc 12:18 am 26/12/2013
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy.
 • fresh boy 5
  fresh boy 5 · Vào lúc 04:55 pm 29/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 05:44 pm 29/12/2013
  Cảm ơn đã share nhé. Bạn còn tài liệu nào khác nữa không, share típ đi :X
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.326761007309 s. Memory usage = 13.83 MB