Unit 3 Speaking English 11 cb

fresh boy 18
fresh boy 18(8455 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 418
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 21:10

Mô tả: I. Presentation Answer the questions following: Do you like Do you like to celebrate to celebrate your birthday your birthday with parties? with parties? What do you find What do you find interesting interesting in parties? in parties? Task 1 Task 2 Task 3 II. Practice Task 1: Task 1: Study the quiz (p. 32). Study the quiz (p. 32). Make your answers then compare Make your answers then compare them with your partner’s. Try to them with your partner’s. Try to give some reasons give some reasons Are you the perfect party-goer? Back to task 1 New words • tend (v) –tend to do smt • enthusiastic(adj) • enthusiastically(adv) • childish(adj) • host(n) –hostess(n) • enjoy oneself Task 2: Task 2: Work in groups. Work in groups. You are making a plan for your You are making a plan for your birthday party. Ask your friends birthday party. Ask your friends for suggestions about for suggestions about A: I am wondering A: I am wondering where I should hold my birthday party. B: Why don’t you have your birthday party at home? It’s cosy and not very expensive. Example  if I were you, I would… if I were you, I would…  Why don’t you… Why don’t you…  You ought to … You ought to …  I think you should… I think you should…  I don’t think you should… I don’t think you should…  You’d better… You’d better… Useful suggestions . parties? in parties? Task 1 Task 2 Task 3 II. Practice Task 1: Task 1: Study the quiz (p. 32 ). Study the quiz (p. 32 ). Make your answers then compare Make. activities that take place at the party take place at the party Back to task 2 Task 3: Work in groups. Talk about a party that you have recently participated in.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Unit 3 Speaking English 11 cb, Unit 3 Speaking English 11 cb, Unit 3 Speaking English 11 cb

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • ChiếpChiếp
  ChiếpChiếp · Vào lúc 05:11 pm 26/09/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • Mèo lười
  Mèo lười · Vào lúc 02:12 am 05/11/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 01:23 am 06/12/2013
  Rất nhiều thông tin hữu ích cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn bạn
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 09:34 am 18/12/2013
  Cảm ơn bạn! mình đang cần tài liệu này!
 • Oanh Vũ
  Oanh Vũ · Vào lúc 05:30 pm 20/12/2013
  Thanks bạn nhiều nhé, mình đang rất cần cái này
Đăng ký

Generate time = 0.139686822891 s. Memory usage = 13.85 MB