de thi hoc sinh gioi lop 1

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9197 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 89
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 00:10

Mô tả: Họ và tên : .……… Lớp 1 . Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1 Nămhọc 2001- 2002 Môn toán (thời gian 40 phút) Bài 1- Tính: (4 điểm) 5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3 + 3 + 0 = 4 - 4 + 4 - 2 = 5 + 1 - 2 + 2 = Bài 2-Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm) 5 - 2 = + 2 + 4 > 5 6 - + = 4 + 2 - 5 > 2 4 + 5 = + 1 3 - < 2 + Bài 3- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi? ( 4 điểm) ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. Bài 4- Cho bốn số 2,4,6, 0 . Hãy dùng dấu + , - , = để viết thành các phép tính đúng ( 4 điểm) ………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm ) 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 3 . vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm ) 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 3 . .……… Lớp 1. Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1 Nămhọc 20 01- 2002 Môn toán (thời gian 40 phút) Bài 1- Tính: (4 điểm) 5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3

— Xem thêm —

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi lop 1, de thi hoc sinh gioi lop 1, de thi hoc sinh gioi lop 1

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17148303985596 s. Memory usage = 17.59 MB