Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

fresh boy 27
fresh boy 27(8493 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 35
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 04:10

Mô tả: TiÕt 19. Bµi 17 ¤ nhiÔm m«i tr­ êng ë ®íi «n hßa ? Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh cho biÕt c¸c ¶nh cã chung chñ ®Ò g×? ? C¸c bøc ¶nh c¶nh b¸o ®iÒu g× trong khÝ quyÓn 1. ¤ nhiÔm kh«ng khÝ Nói löa ho¹t ®éng ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do hoạt động tự nhiên: Bão cát, núi lửa, cháy rừng và quá trình phân hủy các chất hữu cơ ?Qua h×nh 17.2 vµ hiÓu biÕt thùc tÕ h·y nªu nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? . ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do. nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? b. Những hậu quả do ô nhiễm không khí: -Mưa axít ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và môi trư ờng -Tăng hiệu

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 07:19 am 13/09/2013
  Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 12:15 am 14/11/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 10:33 pm 13/12/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 01:00 am 20/12/2013
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 09:47 pm 25/12/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0670821666718 s. Memory usage = 13.81 MB