tính chất cơ bản của phân thức đại số

fresh boy 46
fresh boy 46(8267 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 43
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 14:10

Mô tả: GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên dự thi: Hoàng Bá Trung KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN: HOÀNG BÁ TRUNG Phong An, tháng 11 năm 2008 2) Cho ba đa thức: . Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây: xxxxx 4,4,4 222 ++− 416 . 2 − = − x x x ).4)(4()16( 2 −+=−= xxxxx Bài làm: 416 . 2 − = − x x x Hay ( ).( x – 4) Nên ( ) = xxxx 4)4( 2 +=+ 1) Nêu định nghĩa hai phân thức bằng nhau? TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 3 x 3 2 6 3 xy yx 1) Tính chất cơ bản của phân thức ?2/ Cho phân thức . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho ?3/ Cho phân thức . Hãy chia tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 1) Tính chất cơ bản của phân thức Bài làm: ?2/ Phân thức mới là: Ta có: vì x.3.(x + 2) = 3.x.(x + 2) )2.(3 )2.( 3 + + = x xxx )2.(3 )2( + + x xx 23 2 23:6 3:3 y x xyxy xyyx = ?3/ Phân thức mới là: Ta có: vì 3 2 2 6 3 2 xy yx y x = yxyyxxyx 22323 3.266. == TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 1) Tính chất cơ bản của phân thức NB NA B A : : * = ( M là một đa thức khác đa thức 0) (N là nhân tử chung của A và B) MB MA B A . . * = TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ?4/ Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết: 1 2 )1)(1( )1(2 ) + = −+ − x x xx xx a B A B A b − − = ) B A B A − − = TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 2) Quy tắc đổi dấu: Vì đã chia cả tử và mẫu cho x - 1 Vì đã nhân cả tử và mẫu cho -1 1 2 )1)(1( )1(2 ) + = −+ − x x xx xx a B A B A b − − =) Đáp án: 2) Quy tắc đổi dấu: ?5/ Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau: 4 ) yx x xy a − = − − 11 11 5 ) 22 − = − − xx x b 5 − x TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 4 − x Bài toán: Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, Huy đã cho: (Lan) (Hùng) (Giang) (Huy) Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu có chỗ nào sai em hãy sửa lại cho đúng. xx xx x x 52 3 52 3 2 2 − + = − + 1 1)1( 2 2 + = + + x xx x x x x x 3 4 3 4 − = − − 2 )9( )9(2 )9( 23 x x x − = − − TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC Bạn Hùng sai, sửa lại: Bạn Huy sai, sửa lại: x x xx x 1)1( 2 2 + = + + 2 )9( )9(2 )9( )9(2 )9( 233 x x x x x −− = − −− = − − TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC . nghĩa hai phân thức bằng nhau? TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 3 x 3 2 6 3 xy yx 1) Tính chất cơ bản của phân thức ?2/ Cho phân thức . Hãy. ?3/ Phân thức mới là: Ta có: vì 3 2 2 6 3 2 xy yx y x = yxyyxxyx 22323 3.266. == TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 1) Tính chất cơ bản của phân

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: tính chất cơ bản của phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Lưu Thị Quỳnh
  Lưu Thị Quỳnh · Vào lúc 06:42 pm 15/10/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • Juu
  Juu · Vào lúc 09:02 pm 29/11/2013
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • fresh boy 7
  fresh boy 7 · Vào lúc 08:34 pm 19/12/2013
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 01:52 pm 24/12/2013
  cám ơn bạn nhiều nhiều nhé, bài này rât hữu ích với mình
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 01:00 pm 25/12/2013
  Bác nào có share nữa nha. Thank Thank
Đăng ký

Generate time = 0.245576858521 s. Memory usage = 13.86 MB