SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET

fresh boy 49
fresh boy 49(8414 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 20
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 19:10

Mô tả: www.themegallery.com Company Logo LOGO LOGO 1.Ở những loài mà giới đực là dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1:1? Câu 1 www.themegallery.com Company Logo Số giao tử đực bằng số giao tử cái 1. 2. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương 3. Xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực với giao tử cái tương đương 4. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau www.themegallery.com Company Logo a) 1,4 b) 2,3 c) 3,4 d) 1,2 X www.themegallery.com Company Logo 2.Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường ? NST giới tính NST thường *Tồn tại thành từng cặp lớn hơn 1 ở tế bào xôma *Chỉ có các cặp NST tương đồng *Qui định tính trạng thường của cơ thể *Chỉ có 1 cặp trong tế bào lưỡng bội *Có các cặp NST tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) *Chủ yếu qui định tính trạng giới tính www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo Thế nào là lai phân tích? Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn Nế u k ết q uả đồ n g t ín h th ì cá th ể m a ng tín h tr ạ ng t rộ i có k iể u ge n đồ n g h ợ p tr ội Nế u k ết q uả ph ép l ai p hâ n tín h t hì c á t h ể m an g ki ểu g en dị h ợp www.themegallery.com Company Logo Moocgan 2n = 8 www.themegallery.com Company Logo Ruồi giấm có chu trình sống ngắn : Toàn bộ quá trình từ trứng nở ra dòi,rồi nhộng và ruồi trưởng thành ở 25 0 C chỉ có 10 ngày .Từ 1 cặp ruồi trung bình đẻ ra 100 ruồi con . tổ hợp qua thụ tinh Học sinh thảo luận nhóm,phát biểu www.themegallery.com Company Logo Hiện tượng di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết là một. thích như thế nào? Thân xám cánh dài,thân đen cách cụt luôn di truyền đồng thời với nhau ,có sự di truyền liên kết gen. Các gen qui định tính trạng cùng nằm

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET, SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET, SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Annchee
  Annchee · Vào lúc 11:16 am 01/11/2013
  Nhiều bạn trẻ đã thành công sau khi đọc xong tài liệu này
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 07:43 pm 10/11/2013
  Tài liệu này quá hay và quá bổ ích... cảm ơn bạn rất nhìu ^^
 • Vân Phiêu Phiêu
  Vân Phiêu Phiêu · Vào lúc 01:26 am 22/11/2013
  Tài liệu rất hữu ích, thank u so much !!!
 • fresh boy 29
  fresh boy 29 · Vào lúc 11:19 pm 15/12/2013
  Quá hay bạn ơi, mình đang cần các tài liệu này.
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 02:31 pm 28/12/2013
  Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
Đăng ký

Generate time = 0.0781571865082 s. Memory usage = 13.34 MB