MTXQ - Một số loại rau

David Brewster
David Brewster(9113 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 998
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
2

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 23:10

Mô tả: Gi¸o ¸n : MTXQ §Ò tµi: Mét sè lo¹i rau §èi t­îng: MGL D1 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ QuyÕt I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: -Trẻ biết phân biệt và phân loại một số loại rau củ phổ biến - Trẻ biêt lợi ích của rau đối với đời sống con ngưòi - Trẻ biết muốn có rau ăn phải trồng rau, chăm sóc và bảo vệ 2.Kĩ năng: - Phát triển khả năng quan sát , so sánh, ghi nhớ chú ý có chủ định cho trẻ. - Trẻ có kĩ năng phân loại theo đặc điểm của đối tượng - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3.Thái độ: Trẻ thích ăn rau củ, biết chăm sóc và bảo vệ rau. II.Chuẩn bị: - Máy tính - Máy chiếu Projector - Giáo án điện tử: Một số loại rau - Một số hình ảnh Rau củ quả cô sưu tầm trên mạng và xử lý trên phần mềm Power Point - Cho trẻ thăm quan vườn rau của trường vào các giờ hoạt động ngoài trời Mét sè lo¹i rau cñ phæ biÕn Rau c¶i b¾p Cñ cµ rèt Rau c¶i xanh Qu¶ cµ chua Qu¶ bÇu BÝ ®á . sóc và bảo vệ rau. II.Chuẩn bị: - Máy tính - Máy chiếu Projector - Giáo án điện tử: Một số loại rau - Một số hình ảnh Rau củ quả cô sưu tầm trên mạng và. loại rau củ phổ biến - Trẻ biêt lợi ích của rau đối với đời sống con ngưòi - Trẻ biết muốn có rau ăn phải trồng rau, chăm sóc và bảo vệ 2.Kĩ năng: - Phát

— Xem thêm —

Xem thêm: MTXQ - Một số loại rau, MTXQ - Một số loại rau, MTXQ - Một số loại rau

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.108103990555 s. Memory usage = 17.52 MB