Nhận biết số lượng, chữ số 9

fresh boy 28
fresh boy 28(8169 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 71
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 00:10

Mô tả: THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, CHÖÕ SOÁ 9 CHÖÕ SOÁ 9 Chủ Điểm Chủ Điểm Phương Tiện Giao Thông Phương Tiện Giao Thông Mục đích yêu cầu Mục đích yêu cầu  Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9  Gọi được tên một số phương tiện giao thông Gọi được tên một số phương tiện giao thông phổ biến phổ biến  Ôn các chữ số đã học Ôn các chữ số đã học Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống + = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ 3 5 5 6 + 7 8 9 5 + 1 9 . Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 . tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hoathuytien Tran
  Hoathuytien Tran · Vào lúc 08:40 pm 02/05/2014
  thuong thoi
  Trả lời
 • ma.nu.kute
  ma.nu.kute · Vào lúc 07:50 pm 26/09/2013
   Rất có ý nghĩa và bổ ích!
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 01:12 pm 14/11/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • m.it
  m.it · Vào lúc 02:34 pm 21/12/2013
  Một tài liệu rất hay về teen, các bạn hoàn toàn có thể thành công ngay trong lứa tuổi teen
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 03:10 am 28/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • williamruoi
  williamruoi · Vào lúc 09:29 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0947940349579 s. Memory usage = 13.36 MB