Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2)

fresh boy 22
fresh boy 22(8451 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 106
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 01:10

Mô tả: BÀI TOÁN TÌ HAI SỐ HI BIẾT TỔNG V À HIỆU BÀI 1: Tổng hai số chẵn là 38. Hãy tìm hai số đó biết rằng giữa chúng chỉ có ba số lẻ. Bài giải: VÌ ở giữa hai số chẵn có ba số lẻ nên hiệu của hai số chẵn là 6. Tổng của chúng là 38 Vậy số bé là: = 16 Số lớn là: 16 + 6 = 22 Đáp số: 16 và 22 BÀI 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 km. Hãy tính diện tích mảnh đất đó, biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 2,5m và giảm chiều giải đi 2,5m thì mảnh đất đó trở thnahf hình vuông. Bài giải Khi tăng chiều rộng lên 2,5m và giảm chiều dài đi 2,5m thì hai kích thước sẽ bằng nhau. Vậy chiều dài hơn chiều rộng là: 2,5 + 2,5 = 5 (m) Tổng của chiều dài và chiều rộng là: 54 : 2 = 27 (m) Chiều rộng là: = 11 (m) Chiều dài là: 11 + 5 = 16(m) Diện tích mảnh đất đó là: 16 x 11 = 176 (m 2 ) Đáp số; 176 m 2 BÀI 3: Trang 1 Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng cho lại Lan một cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy cái kẹo Bài giải Ta có sơ đồ: 5 3 1 Sau khi cho : Số kẹo của Lan giảm đi là; 5 – 1 = 4 (cái) Số kẹo của Đào tăng thêm là: 5 – 3 = 2(cái) Số kẹo của Hồng tăng thêm là: 3 – 1 = 2(cái) Sau khi cho mỗi bạn đều có: 27 : 3 = 9(cái) Lan có: 9 = 4 = 13 (cái kẹo) Đào có: 9 – 2 = 7 (cái kẹo) Hồng có; 9 – 2 = 7 (Cái kẹo) Đáp số; Lan 13 cái kẹo; Đào: 7 cái kẹo; Hồng; 7 cái kẹo Bài 4: Có hai thùng đựng tất cả 398 lít nước mắm. Nếu lấy bớt đi 50 litsowr thùng thứ nhất đổ sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít. Tính xem mỗi thùng lúc đầu đựng bao nhiêu lít. Bài giải Sau khi đổ, cả hai thùng vẫn có 398 lít Vậy thì lúc đó thùng thứ hai đựng: = 207 ( lít) Lúc đầu thùng thứ hai đựng được: 207 – 50 = 157(lít) Lúc đầu thùng thứ nhất đựng được: 398 – 157 = 241 ( lít) BÀI 5: Trang 2 Lan Đào Hồng Tổng số tem ba bạn An, Bình, Căn sưu tầm được là 653 chiếc. Bình sưu tầm được nhiều hơn An 88 chiếc, nhưng lại kém Căn 45 chiếc. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu tem? Bài giải Nhìn vào sơ đồ ta thấy 3 lần số tem của An là: 653 – ( 88 + 88 + 45) = 432 (chiếc) An Bình 88 635 Căn 45 Số tem của An là; 432 : 3 = 144 (chiếc) Số tem của Bình là: 144 + 88 = 232 ( chiếc) Số tem của Căn là: 232 + 45 = 277( chiếc) Đáp số: An; 144 chiếc; Bình: 232 chiếc; căn: 277 chiếc Trang 3 . BÀI TOÁN TÌ HAI SỐ HI BIẾT TỔNG V À HIỆU BÀI 1: Tổng hai số chẵn là 38. Hãy tìm hai số đó biết rằng giữa chúng chỉ có ba số lẻ. Bài giải: VÌ. của chúng là 38 Vậy số bé là: = 16 Số lớn là: 16 + 6 = 22 Đáp số: 16 và 22 BÀI 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 km. Hãy tính diện tích mảnh

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2), Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2), Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mạnh Tiger Super
  Mạnh Tiger Super · Vào lúc 08:05 pm 19/01/2014
  do con cho
  Trả lời
 • Mai Ngọc
  Mai Ngọc · Vào lúc 01:04 pm 20/09/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 01:34 am 02/10/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu này rất hay!
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 04:38 am 28/11/2013
  Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ tài liệu bổ ích này.
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 12:00 am 20/12/2013
  Bookmark lại cái web này đã. 1 đống tài liệu down về từ từ vậy
 • Mèo Tung Tẩy
  Mèo Tung Tẩy · Vào lúc 10:13 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé, đúng lúc mình đang cần kiến thức này
Đăng ký

Generate time = 0.099081993103 s. Memory usage = 13.85 MB