luat tuc xua cua nguoi ede

fresh boy 18
fresh boy 18(8441 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 02:10

Mô tả: Ng­êi gi¶ng: Vò ThÞ H¶o M«n : TËp ®äc Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc I KIM TRA BI C Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung bài ? Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê - đê 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : luật tục , Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói vói mẹ một song không nổi , chuyện lớn , Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Luật tục qui định của người Ê- đê. - Bảo Vệ cuộc sống yên lành * Người Ê- đê qui định xử phạt rất công bằng - Tội không hỏi mẹ cha. ăn cắp, giúp kẻ có tội, dãn đường cho địch đến làng. - Chuyện nhỏ xử nhẹ, chuyện lớn xử nặng - Tang chứng, nhân chứng chắc chắn. - không phân biệt, anh em luật tục , Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói vói mẹ một song không nổi , chuyện lớn , Luật tục xưa của người Ê - đê Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Luật tục qui định của người Ê- đê. * Người Ê- đê qui định xử phạt rất công bằng luật tục , Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói vói mẹ một song không nổi , chuyện lớn , Luật tục xưa của người Ê - đê * Người Ê- đê từ xưa đã có luật tục qui định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê- đê. Luyện đọc diễn cảm - Tội không hỏi mẹ cha. Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ: bán cái này phải mua cái nọ mà không hỏi ông gìa bà cả là sai; phải đưa ra xét xử. - Tội ăn cắp - Kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội. Kẻ đó phải trả lại đủ giá; ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. - Tội giúp kẻ có tội. Kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Luật tục qui định của người Ê- đê. * Người Ê- đê qui định xử phạt rất công bằng luật tục , Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói vói mẹ một song không nổi , chuyện lớn , Luật tục xưa của người Ê - đê * Người Ê- đê từ xưa đã có luật tục qui định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. KÝnh chóc c¸c thÇy c« KÝnh chóc c¸c thÇy c« M¹nh khoÎ H¹nh phóc– M¹nh khoÎ H¹nh phóc–

— Xem thêm —

Xem thêm: luat tuc xua cua nguoi ede, luat tuc xua cua nguoi ede, luat tuc xua cua nguoi ede

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0878069400787 s. Memory usage = 13.79 MB