Báo giảng Khối 5

fresh boy 2
fresh boy 2(8261 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 14:10

Mô tả: PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần 1 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Thư gửi các học sinh Ôn tập khái niệm về phân số Em là học sinh lớp 5 Ôn một số bài hát đã học ở lớp 4 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Từ đồng nghóa "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Đònh Nghe viết: Việt Nam thân yêu Đính khuy hai lỗ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Quang cảnh làng mạc ngày mùa Ôn tập: So sánh hai phân số Sự sinh sản Cấu tạo của bài văn tả cảnh Tổ chức lớp-ĐHĐN- Trò chơi kết bạn ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Luyện tập về từ đồng nghóa Việt Nam đất nước chúng ta Lý Tự Trọng TTMT: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Phân số thập phân Luyện tập tả cảnh Nam hay nữ ĐHĐN- TC "Chạy đổi chỗ,vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI TRƯỜNG TH BẢO THUẬN BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 2 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Nghìn năm văn hiến Luyện tập Em là học sinh lớp 5 (tiết 2) Học hát bài: Reo vang bình minh ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Mở rộng vốn từ :Tổ quốc Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến Đính khuy hai lỗ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Sắc màu em yêu Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số Nam hay nữ Luyện tập tả cảnh Đính khuy hai lỗ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Hỗn số luyện tập về từ đồng nghóa Đòa hình và khoáng sản Kể chuyện đã nghe, đã đọc VTT: Màu sắc trong trang trí ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Hỗn số (Tiếp theo) Luyện tập về báo cáo thống kê Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào Đội hình,đội ngũ - Trò chơi kết bạn ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần:3 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Lòng dân Luyện tập Có trách nhiệm về việc làm cùa mình Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.TĐN số1 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Mở rộng vốn từ : Nhân dân Cuộc phản công ở kinh thành Huế Nhớ viết : Thư gửi các học sinh Thêu dấu nhân – Tiết 1 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Lòng dân (tiếp theo) Luyện tập chung Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe Luyện tập tả cảnh Đội hình đội ngũ: Trò chơi: "Bỏ khăn" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Luyện tập về từ đồng nghóa Khí hậu Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Vẽ tranh: Đề tài trường em ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập về giải toán Luyện tập tả cảnh Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Đội hình đội ngũ: Trò chơi: "Đua ngựa" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần 4 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Những con sếu bằng giấy Ôn tập và bổ sung về giải toán Có trách nhiệm về việc làm của mình Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập Từ trái nghóa Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu TK XX Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Thêu dấu nhân – Tiết 2 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Bài ca về trái đất Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già Luyện tập về tả cảnh Đ HĐN-Trò chơi: "Hoàng Anh, Hoàng Yến" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập Luyện tập về từ trái nghóa Sông ngòi Tiếng vó cầm ở Mỹ Lai Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Tả cảnh. (Kiểm tra viết) Vệ sinh tuổi dậy thì Đội hình đội ngũ: Trò chơi:"Mèo đuổi chuột" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 5 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Một chuyên gia máy xúc Luyện tập Có chí thì nên Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. TĐN số 2 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Héc-ta Mở rộng vốn từ : Hòa bình Phan Bội Châu và phong trào Đông Du Nghe viết: Một chuyên gia máy xúc Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Ê-mi-li, con…. Luyện tập Thực hành:Nói"Không!" đối với các chất gây nghiện Luyện tập làm báo cáo thống kê Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Nhảy ô tiếp sức" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Từ đồng âm Vùng biển nước ta Kể chuyện đã nghe, đã đọc Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Trả bài văn tả cảnh Thực hành:Nói"Không!" đối với các chất gây nghiện Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"nhảy đúng, nhảy nhanh" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 6 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Sự sụp đổ của chế độ a-pác thai Luyện tập Có chí thì nên (tiết2) Học hát:Con chim hay hót ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Héc –ta Dùng từ đồng âm để chơi chữ Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Nhớ viết: Ê-mi-li, con…. Chuẩn bò nấu ăn ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Luyện tập Dùng thuốc an toàn Luyện tập tả cảnh. Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Chuyển đồ vật" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Đất và rừng Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. Mở rộng vốn từ: Hữu nghò-Hợp tác. Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết đối xứng qua trục ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Luyện tập làm đơn. Phòng bệnh sốt rét Đội hình đội ngũ- TC :"Lăn bóng bằng tay" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 7 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Những người bạn tốt Luyện tập chung Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1) Ôn tập bài hát con chim hay hót. Ôn tập TĐN 1, số 2 ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Khái niệm số thập phân Từ nhiều nghóa Nghe viết : Dòng kinh quê hương Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Nấu cơm ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Phòng bệnh sốt xuất huyết Luyện tập tả cảnh Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Hàng của số thập phân.Đọc,viết số thập phân Luyện tập về từ nhiều nghóa Ôn tập Cây cỏ nước Nam Vẽ tranh: Đề tài an toàn giao thông ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập Luyện tập tả cảnh Phòng bệnh viêm não Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. SHL DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 8 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Kì diệu rừng xanh Số thập phân bằng nhau Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2) Ôn tập 2 bài hát vừa học–Nghe nhạc ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. So sánh hai số thập phân Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Xô viết Nghệ –Tónh Nghe viết: Kì diệu rừng xanh Nấu cơm ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Trước cổng trời Luyện tập Phòng bệnh viêm gan A Luyện tập tả cảnh Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Luyện tập về từ nhiều nghóa Dân số nước ta Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân L T tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài) Phòng tránh HIV/ AIDS Động tác vươn thở và tay.TC "Dẫn bóng" ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. SHL DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần : 9 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Cái gì quý nhất? Luyện tập Tình bạn (tiết 1) Học hát:Bài Những bông hoa những bài ca ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Cách mạng mùa thu Nhớ viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Luộc rau ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Đất Cà Mau Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Thái độ đối với người nhiễm HIV / ADIS Luyện tập thuyết trình, tranh luận Động tác chân-Trò chơi dẫn bóng ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Đại từ Các dân tộc, sự phân bố dân cư Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia TTMT: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục SHL ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập chung Luyện tập thuyết trình, tranh luận Phòng tránh bò xâm hại Ôn ba động tác vươn thở,tay,chân –TC: "Ai nhanh và khéo hơn". ………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 10 ( Từ ngày:……………đến ngày…………… ) Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Đ.chỉnh Hai Chào cờ Tập đọc Toán Đạo đức Âm nhac ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập GHKI tiết 1 Luyện tập chung Tình bạn. (tiết 1) Ôn tập bài hát: Những bông hoa… Giới thiệu nhạc cụ … Ba Toán LTVC Lòch sử Chính tả Kó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Kiểm tra Ôn tập GHKI tiết 2 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Ôn tập GHKI tiết 3 Bày dọn bữa ăn trong gia đình Tư Tập đọc Toán Khoa học TLV Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Ôn tập GHKI tiết 4 Cộng hai số thập phân Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ Ôn tập GHKI tiết 5 Động tác văn mình. TC: "Ai nhanh ai khéo" Nă m Toán LTVC Đòa lí K.chuyện Mó thuật ………. ………. ………. ………. ………. Luyện tập Ôn tập GHKI tiết 6 Nông nghiệp Kiểm tra đọc Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục Sáu Toán TLV Khoa học Thể dục ………. ………. ………. ………. ………. Tổng nhiều số thập phân Kiểm tra viết Ôn tập con người và sức khỏe Động tác văn mình .Trò chơi: " Chạy nhanh theo số . ………………………………… ………………………………… …………………………………. DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI TRƯỜNG TH BẢO THUẬN BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009 Tháng : ……/ 200…… Tuần: 2 ( Từ. CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008

— Xem thêm —

Xem thêm: Báo giảng Khối 5, Báo giảng Khối 5, Báo giảng Khối 5

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.135596990585 s. Memory usage = 13.86 MB