Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng

fresh boy 32
fresh boy 32(8404 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 53
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 02:10

Mô tả: Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Dung dịch axit photphoric, ngoài phân tử H 3 PO 4 còn có bao nhiêu ion: a. 2 b. 4 c. 3 d.Vô số Câu 2: Nhận định các điều sau đây: a. Axit H 3 PO 4 là một axit mạnh. b. Axit H 3 PO 4 có tính oxi hoá. c. Axit H 3 PO 4 là một điaxit. d. Tất cả đều sai. b đúng d đúng Câu 3: Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau. Chuỗi pư NiÒm vui cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n? Hä ®· lµm g×? Mïa mµng béi thu Trång c©y cho nhiÒu tr¸i to Hoa qu¶ t­ ¬i tèt Phân bón hoá học Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón? Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại? Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Cây đồng hoá C, H, O từ không khí và nước. Các nguyên tố khác N, P, K, . cây hấp thụ từ đất -> cần bón phân để bổ sung cho đất. C H O NP K Ph©n lo¹i Cã 3 lo¹i chÝnh: Ph©n ®¹m. Ph©n l©n. Ph©n kali. T¸c dông(xem) I. Phân đạm Khái niệm: - Là những hợp chất cung cấp cho cây trồng. Tác dụng: - Kích thích quá trình sịnh trưởng của cây. - Cây phát triển nhanh, cho nhiều củ hoặc quả. Độ dinh dưỡng = % N trong phân bón. có 3 loại chính: nit ơ Đạm amoni Đạm nitrat Đạm urê 1. Phân đạm amoni Là các muối NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 ,NH 4 NO 3 , . Điều chế: NH 3 + axit tương ứng -> muối amoni. ví dụ: NH 3 + HCl -> NH 4 Cl (amoni clourua) 2 NH 3 + H 2 SO 4 -> (NH 4 ) 2 SO 4 (amoni sufat) Câu hỏi đặt ra: Có thể bón đạm amoni cùng với vôi bột để khử chua được không? Đạm amoni có thích hợp cho vùng đất chua hay không? Kh«ng dïng Khi ®ã CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2NH 3 + 2H 2 O  Muèi amoni tan trong n­íc t¹o m«i tr­êng axit NH 4 Cl -> NH 4 + + Cl - NH 4 + -> NH 3 + H + thÝch hîp bãn cho vïng ®Êt Ýt chua. . tèt Phân bón hoá học Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón? Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại? Phân bón. kali. IV. Một số loại phân bón khác 1) Phân hỗn hợp và phân phức hợp: là loại chứa đồng thời hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng. Phân hỗn hợp: chứa cả 3

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng, Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng, Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 04:52 am 08/10/2013
  Phải nói là tài liệu nào của fresh boy 32 cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • luanvan01
  luanvan01 · Vào lúc 04:27 pm 28/11/2013
  Hay quá, cảm ơn fresh boy 32. Rất bổ ích
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 10:24 pm 15/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 11:38 am 16/12/2013
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 04:56 pm 24/12/2013
  Hay quá, tài liệu mình đang cần. Cảm ơn bạn nhé
Đăng ký

Generate time = 0.0847289562225 s. Memory usage = 13.85 MB