Phiếu dự giờ và đánh giá tiết Thể dục

fresh boy 28
fresh boy 28(8169 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 48
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 09:10

Mô tả: SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA Ngày dạy : ./ / 200…      Buổi : ………… Tiết : … . PHIẾU DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY MÔN THỂ DỤC (Ap dụng từ năm học 2009-2010, cho thanh, kiểm tra và Hội giảng các cấp học, bậc học phổ thông) Họ và tên giáo viên dạy : .……… …Nam (nữ) ; Năm sinh : … ………… Chuyên trách ( BCT, KN ) : …………………. Thời gian đã giảng dạy môn TD : … . năm Đã tốt nghiệp trường : .… ……… . ………………… Năm : . Dạy lớp : Trường : ………………………… .……. Huyện (TX,TP) : …………… . Tuần : ……. Tiết thứ : của phân môn ……………………… Tiết thứ : ……… (theo PPCT) Tên bài dạy : ……………………………………………………………………………… Họ và tên người dự : …… .Chức vụ và nơi công tác : . TRÌNH TỰ BÀI DẠY NHẬN XÉT PHẦN – NỘI DUNG ĐIỂM ( Ghi rõ diễn biến tiết dạy ) CỦA NGƯỜI DỰ GIỜ QĐ ĐẠT I. CHUẨN BỊ : 10 điểm 1. Giáo án đúng quyđịnh 4 đầy đủ các bước lên lớp có hình ảnh minh họa. 2. Sân tập : vệ sinh sạch 3 sẽ, an toàn. 3 Trang phục GV và HS 3 đúng quy định. II. NỘI DUNG : 20 điểm 1. Đảm bảo tính chính 5 xác, khoa học, mang tính giáo dục cao. 2. Đảm bảo tính hệ 5 thống, đầy đủ nội dung. 3. Đảm bảo các nguyên 5 tắc chuyên môn. 4. Nêu bật được nội 5 dung trọng tâm. III. P.PHÁP DẠY HỌC : 15 điểm 1. Phù hợp với CSVC 5 và đặc điểm tiết dạy. 2. Phát huy tính tích cực 5 và tăng cường năng lực đánh giá và tự đánh giá của HS. 3. Kết hợp linh hoạt, 5 hiệu quả các PPDH. IV. PH. TIỆN DẠY HỌC : 5 điểm 1. ĐDDH đầy đủ, phù 2 hợp với tiết dạy 2. Sử dụng và kết hợp 3 tốt các phương tiện, thiết bị dạy học hiệu quả V. TỔ CHỨC TH. HIỆN : 30 điểm 1. Thị phạm, phân tích 4 kỹ thuật động tác chuẩn xác (theo SGV của Bộ). 2. Khẩu lệnh to, rõ, 4 chuẩn TDTT. 3. Vị trí điều khiển 4 thích hợp. 4. Sử dụng cán sự lớp 4 hợp lý, hiệu quả 5. Đội hình tập luyện 5 phù hợp với từng nội dung của bài học. 6. Định lượng vận 5 động phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi, giới tính học sinh. 7. Có biện pháp hữu 4 hiệu sửa sai động tác cho học sinh. VI. KẾT QUẢ : 20 điểm 1. Hình thành được kỹ 5 năng động tác cho HS. 2. Đảm bảo an toàn 5 trong luyện tập. 3. HS tiếp thu và thực 5 hiện được bài học đạt TB từ 80% trở lên với 30% là K,G. 4. Phân phối thời gian 5 hợp lý ( ± 1 phút) TỔNG CỘNG : …….……… . điểm KẾT LUẬN : Tiết dạy xếp loại …………………… HƯỚNG DẪN : - Tổng điểm là 100 điểm. Tiết dạy được xếp theo 5 loại : + Loại XUẤT SẮC : từ 95 điểm trở lên. Mục PPDH phải đạt điểm tối đa và không có ND nào bị điểm 3. + Loại GIỎI : từ 90 - 94 điểm. Mục PPDH phải đạt điểm tối đa và không có ND nào bị điểm 3. + Loại KHÁ : từ 75 - 89 điểm. Không có ND nào bị điểm 2. + Loại TRUNG BÌNH : từ 50 - 74 điểm. + Loại YẾU : từ 49 điểm trở xuống. - Mỗi nội dung, tối đa là 5 điểm. Tùy mức độ thực hiện mà cho điểm, không thực hiện hoặc thực hiện sai thì cho điểm 0. Đối với Hội giảng thì mục 20 (phân phối thời gian) : theo quy định của Ban tổ chức. * Ý KIẾN của người dạy : ………… ……………………… .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. * NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ của người dự : .…… . .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. .…… ……………………………. HIỆU TRƯỞNG NGUỜI DẠY NGƯỜI DỰ (Ký tên và đóng dấu) (Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên) . SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA Ngày dạy : ./ / 200…      Buổi : ………… Tiết : … . PHIẾU DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY MÔN THỂ DỤC (Ap. 15 điểm 1. Phù hợp với CSVC 5 và đặc điểm tiết dạy. 2. Phát huy tính tích cực 5 và tăng cường năng lực đánh giá và tự đánh giá của HS. 3. Kết hợp linh hoạt,

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Phiếu dự giờ và đánh giá tiết Thể dục, Phiếu dự giờ và đánh giá tiết Thể dục, Phiếu dự giờ và đánh giá tiết Thể dục

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 05:06 am 15/11/2013
  Tài liệu hay thật đấy
 • Diệp Tử
  Diệp Tử · Vào lúc 02:14 am 22/11/2013
  Tài liệu hay và bổ ích quá ạ. Em cám ơn mọi người đã chia sẻ những thông tin hữu ích này nhiều ạ
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 12:00 am 20/12/2013
  Tài liệu của bạn thật là bổ ích
 • fresh boy 1
  fresh boy 1 · Vào lúc 12:00 pm 20/12/2013
  Tài liệu quá hay. Thanks bạn nhé, đang rất cần tài liệu như thế này
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 11:30 am 23/12/2013
  Cảm ơn đã share nhé. Bạn còn tài liệu nào khác nữa không, share típ đi :X
Đăng ký

Generate time = 0.0938971042633 s. Memory usage = 13.36 MB