KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

fresh boy 34
fresh boy 34(7384 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 28
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 21:10

Mô tả: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-2009 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE THE WORD WHOSE MAIN STRESS IS PLACED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS: 1. A.climate B.comprise C.impress D.farewell 2. A.primary B.religion C.optional D.separate 3. A.friendiness B.primary C.tropical D.correspond 4. A.country B.notice C.ethnic D.depend 5. A.worship B.divide C.enjoy D.abroad 6. A.tropical B.religion C.primary D.Buddhism 7. A.region B.climate C.monster D.comprise 8. A.impression B.difficult C.optional D.separate 9. A.federation B.separation C.compulsory D.information 10. A.farewell B.monster C.depend D.divide II-CHOOSE THE WORD THAT HAS THE UNDERLINED PART PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS : 1. A.mosque B.optional C.notice D.tropical 2. A.Buddhism B.compulsory C.puppet D.instruction 3. A.climate B.divide C.primary D.religion 4. A.compulsory B.territory C.mausoleum D.comprise 5. A.association B.continue C.country D.tropical 6. A.ghost B.hold C.gold D.monster 7. A.federation B.impress C.ethnic D.depend 8. A.official B.come C.capital D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10. A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________ HỌ &TÊN : LỚP: 9 . ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-20 09 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE. D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10 . A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 07:17 am 11/11/2013
  Cám ơn fresh boy 34 nhiều nhé, rất bổ ích!
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 12:00 am 15/11/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 03:04 am 15/12/2013
  fresh boy 34 chịu khó quá, thanks bạn nhiều !!!
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 03:01 pm 27/12/2013
  Tài liệu của bạn thật là bổ ích
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 11:28 am 28/12/2013
  Bookmark lại cái web này đã. 1 đống tài liệu down về từ từ vậy
Đăng ký

Generate time = 0.110535144806 s. Memory usage = 13.3 MB