Bài 11: Khí Quyển Sự Phân Bố Nhiệt Độ Trên Trái Đất

fresh boy 18
fresh boy 18(8455 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 21:10

Mô tả: TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí * Gồm các chất khí : Nitơ (78% ) ; Oxi (21%) ; Các khí khác 1%. Vậy khí quyển là gì ? Có cấu trúc mấy tầng ? Cho biết vò trí , độ dày, đặc điểm, vai trò của mỗi tầng ? 0 20 50 80 800 2000 Tầng ion Tầng giữa Tầng bình lưu Tầng đối lưu Tầng ngoài * * * * * * TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí * Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất * Gồm 5 tầng: + Đối lưu + Bình lưu + Khí quyển giữa + Tầng không khí cao + Tầng khí quyển ngoài * Các tầng có đặc điểm khác nhau về giới hạn, về độ dày, thành phần… TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí * Mỗi bán cầu có 4 khối khí chính: + Khối khí đòa cực. + Khối khí ôn đới. + Khối khí chí tuyến. + Khối khí xích đạo. * Đặc điểm: Khác nhau về tính chất, luôn luôn di chuyển, bò biến tính. TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí * Là mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc, tính chất khác nhau : * Mỗi nửa cầu có hai Frông cơ bản : + Frông đòa cực (FA). + Frông ôn đới (FP). * Dải hội tụ nhiệt đới chung cho cả hai nửa cầu (FIT). * Nơi Frông đi qua có sự biến đổi thời tiết đột ngột. TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí Bức xạ mặt Trời tới mặt đất được phân bố như thế nào? Nhiệt cung cấp chủ yếu cho tầng đối lưu do đâu mà có? TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí * Bức xạ mặt Trời : + Là các dòng vật chất và năng lượng của mặt Trời tới Trái Đất. + Được mặt đất hấp thụ 47%, khí quyển hấp thụ một phần, còn lạ phản hồi vào không gian. * Nhiệt của không khí ở tầng đối lưu chủ yếu do nhiệt của bề mặt Trái Đất được mặt Trời đốt nóng cung cấp. * Góc chiếu của tia bức xạ mặt Trời càng lớn, cường độ bức xạ càng lớn, lượng nhiệt thu được càng nhiều và ngược lại. TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí Quan sát bảng số liệu sau : Vó độ Vó độ Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình năm ( năm ( 0 0 C ) C ) Biên độ nhiệt Biên độ nhiệt độ năm ( độ năm ( o o C ) C ) O O 0 0 24,5 24,5 1,8 1,8 20 20 o o 25,0 25,0 7,4 7,4 30 30 0 0 20,4 20,4 13,3 13,3 40 40 0 0 14,0 14,0 17,7 17,7 50 50 0 0 5,4 5,4 23,8 23,8 60 60 0 0 -0,6 -0,6 29,0 29,0 70 70 0 0 -10,4 -10,4 32,2 32,2 …… …… . . …… …… . . …… …… TỔ SỬ – ĐỊA - GDCD/ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ 1/ Bức xạ và nhiệt độ không khí 2/ Sự phân bố nhiệt độ không khí Cho biết : 1. Sự thay đổi nhiệt độ năm theo vó độ? 2. Sự thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vó độ ? 3. Tại sao có sự thay đổi đó ? . ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ. ANA BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN 1/ Cấu trúc của khí quyển 2/ Các khối khí 3/ Frông II/ SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 11: Khí Quyển Sự Phân Bố Nhiệt Độ Trên Trái Đất, Bài 11: Khí Quyển Sự Phân Bố Nhiệt Độ Trên Trái Đất, Bài 11: Khí Quyển Sự Phân Bố Nhiệt Độ Trên Trái Đất

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 01:12 pm 13/11/2013
  Cảm ơn, tài liệu rất hay
 • Bạch Thanh Thanh
  Bạch Thanh Thanh · Vào lúc 10:57 am 22/11/2013
  Tài liệu rất hay. cảm ơn bạn :)
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 06:18 pm 13/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình rất quan tâm đến tài liệu này
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 03:42 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tài liệu khá hữu ích
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 04:57 am 29/12/2013
  Cuối cùng thì mình cũng down được. cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.168910980225 s. Memory usage = 13.36 MB