chuyen de khao sat ham so

fresh boy 32
fresh boy 32(8404 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 7
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 11:10

Mô tả: Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Nội dung  Nội dung I. Tóm tắt lý thuyết II. Các ví dụ III. Bài tập luyện tập Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số I. Tóm tắt lý thuyết 1) Hàm số đơn điệu.  Cho hàm số f xác định trên I, trong đó I là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng • Hàm số f đồng biến trên I nếu với mọi x 1 , x 2 ∈I, x 1 < x 2 thì f(x 1 ) < f(x 2 ). • Hàm số f nghịch biến trên I nếu với mọi x 1 , x 2 ∈ I, x 1 < x 2 thì f(x 1 ) > f(x 2 ).  Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng được gọi chung là hàm đơn điệu trên khoảng đó. Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số I. Tóm tắt lý thuyết (tt) 2) Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu.  Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I. Khi đó: • Nếu f’(x) ≥ 0 với mọi x ∈ I và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số đồng biến trên I. • Nếu f’(x) ≤ 0 với mọi x ∈ I và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số nghịch biến trên I. • Nếu f’(x) = 0 với mọi x ∈ I thì hàm số không đổi trên I.  Giả sử hàm số liên tục trên nửa khoảng [a; b) và có đạo hàm trên khoảng (a; b). • Nếu f’(x) > 0 (hoặc f’(x) < 0) với mọi x ∈ (a; b) thì hàm số f đồng biến (hoặc nghịch biến) trên nửa khoảng [a; b). • Nếu f’(x) = 0 với mọi x ∈ (a; b) thì hàm số f không đổi trên nửa khoảng [a; b). Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ - Ví dụ 1 Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên R. Giải Tập xác định của hàm số là R. Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R. 2 y x x 7= − + + 2 2 2 2 x x x 7 Xét y' = -1 + . x 7 x 7 Ta nh n th y x 7 x | x | x 0, do ó y' < 0 v i m i x R. − + = + + + − > − ≥ ∈Ë Ê ® í ä Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 2 Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số: Giải a. Tập xác định của hàm số là D = (-∞ ; - 1) U (-1; +∞). Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; -1) và (-1; +∞). b. Tập xác định của hàm số là D = (0; +∞). Vì hàm lnx là hàm số đồng biến, nên Vậy hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 2x 1 a. y . b. y x.lnx. x 1 − = = + 2 2 2(x+1)-(2x-1) 3 Xét y' = 0 x D. (x 1) (x 1) = > ∀ ∈ + + 1 Xét y' = lnx + 1 y' = 0 x= . e ⇒ ⇔ 1 1 y' > 0 x > và y' < 0 x < . e e ⇔ ⇔ 1 ;+ e   ∞  ÷   1 0; . e    ÷   Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 3 Xét tính đơn điệu của các hàm số: Giải a. Tập xác định của hàm số là R. Bảng biến thiên Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 2 x 4 x a. y . b. y . lnx x 1 + = = + 2 2 2 2 x(x 4) x 1 1 4x 1 x 1 Ta có y' = . Suy ra y' 0 x . 4 x 1 x 1 + + − − + = = ⇔ = + + 1 ; 4   −∞  ÷   1 ; . 4   +∞  ÷   x -∞ +∞ y’ + 0 - y -1 1 1 4 Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 3 (tt) b. Tập xác định của hàm số là D = (0 ; 1) U (1 ; + ∞). Vì hàm lnx là hàm đồng biến, nên lnx – 1 > 0 với mọi x > e và lnx – 1 < 0 với mọi 0 < x < e. Vậy hàm số nghịch biến trong các khoảng (0;1) và (1; e), đồng biến trên khoảng (e; +∞). 2 lnx -1 Ta có y' = , y' = 0 x = e. ln x ⇔ Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 4 Chứng minh rằng hàm số f(x) = x – tanx nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. Giải Các khoảng xác định của hàm số là , dấu đẳng thức xảy ra khi x = kπ. Vậy trong mỗi khoảng xác định hàm số f(x) luôn nghịch biến. - k ; k v i k Z. 2 2 π π   + π + π ∈  ÷   í ≤ ≤ ≤ 2 1 Ta có f'(x) = 1- 0 (vì -1 cosx 1) cos x Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 5: Khảo sát sự biến thiên của các hàm số Giải a. Ta có f’(x) = 1 – cosx ≥ 0 với mọi x ∈ R. Do đó hàm số f(x) luôn đồng biến. b. Ta có g’(x) = x – sinx . Theo câu a) thì hàm số f(x) = x – sinx luôn đồng biến trên R, nên: g’(x) ≥ g’(0) = 0,với mọi x ≥ 0. Vậy hàm số g(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞). c. Theo câu b) thì hàm số g(x) = h’(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞), nên h’(x) ≥ h’(0) = 0 với mọi x ∈ [0; +∞). Do đó hàm h(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞). 2 3 x x a. f(x) = x - sinx b. g(x) = + cosx - 1, v i x 0 c. h(x) = - x + sinx, v i x 0. 2 6 ≥ ≥í í 2 x Ta có h'(x) = + cosx - 1 2

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: chuyen de khao sat ham so, chuyen de khao sat ham so, chuyen de khao sat ham so

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 11:41 pm 06/12/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • luulan
  luulan · Vào lúc 06:36 pm 21/12/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • Mộc Gô
  Mộc Gô · Vào lúc 04:43 am 22/12/2013
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy.
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 07:08 am 27/12/2013
  Rất cảm ơn bạn. Tài liệu hay
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 04:19 pm 27/12/2013
  Thanks, đây là tài liệu rất cần thiết
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0748901367188 s. Memory usage = 13.85 MB