PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lê Hà Anh
Lê Hà Anh(4 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống 3,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2013, 13:56

Mô tả: nguyên lý kế toán bậc đại học NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Gia ̉ ng viên: Th.S Lê Hà Anh Trường: Đại học Hải Dương Email: phamhoangdiep9@gmail.com ĐT: 0977.681.983 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐỐI KẾ TOÁN 7.1 Tóm tắt lý thuyết 7.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết 7.3 Bài tập TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 7 1/ Mục tiêu về kiến thức: - Sinh viên hiểu được khái niệm của Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Nắm chắc nội dung và kết cấu của từng báo cáo, phương pháp lập và nguồn số liệu để lập; - Liên hệ được mối tương quan giữa kết cấu và nguồn số liệu của TKKT và Bảng CĐKT. 2/ Mục tiêu về kỹ năng: - Lập và phản ánh được số liệu vào các báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. DANH SÁCH CÁC TRANG WEB PHỤC VỤ TRA CỨU TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tailieu.vn 2. Luanvan.co 3. Luanvan.net 4. Thuvien24.com 5. Doc.edu.vn 6. Khodetai.com 7. Reportshop.com.vn 8. Doko.vn 9. Violet.vn Chú ý: Phải lập tài khoản và mail liên kết 7.1 Tóm tắt lý thuyết 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.2. Bảng cân đối kế toán 7.1.3. Báo cáo kết quả kinh doanh 7.1.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế kt - tc cần thiết. Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế kt - tc cần thiết. 7.1.2.1. Khái niệm 1 7.1.2.2. Nội dung và kết cấu 2 7.1.2.3. Phương pháp lập 3 7.1.2.4. Quan hệ giữa TKKT và Bảng CĐKT 4 7.1.2. Bảng cân đối kế toán Bảng CĐKT là một hình thức biểu hiện của phương pháp TH - CĐKT và là một Báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản của DN theo hai cách phân loại cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của DN ở một thời điểm nhất định (thường là cuối kỳ kế toán).  Thực chất của bảng CĐKT là bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế liên quan đến tài sản và nguồn vốn. Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu Bảng CĐKT là một hình thức biểu hiện của phương pháp TH - CĐKT và là một Báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản của DN theo hai cách phân loại cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của DN ở một thời điểm nhất định (thường là cuối kỳ kế toán).  Thực chất của bảng CĐKT là bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế liên quan đến tài sản và nguồn vốn. Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu 7.1.2.1. Khái niệm 1 7.1.2.2. Nội dung và kết cấu 2 Chỉ tiêu Số Đầu kỳ Số cuối kỳ I. Tài sản A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn Tổng cộng tài sản II. Nguồn vốn A. Nợ phải trả B. Nguồn vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn DẠNG 1 . Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà. thiết. Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối

— Xem thêm —

Từ khóa: nguyên lý kế toán

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 06:33 pm 23/12/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 03:15 am 25/12/2013
  Hay quá, cảm ơn phamhong diep. Rất bổ ích
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 03:06 pm 27/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn phamhong diep
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 11:32 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn về thông tin bổ ích này
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 12:36 am 29/12/2013
  Tải về ngay còn kịp, đọc cho sướng
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.088485956192 s. Memory usage = 13.36 MB