Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

fresh boy 10
fresh boy 10(8485 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 23:10

Mô tả: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Huyền 2 2 4 4 2 2 4 4 1 2 3 4 Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc Đồ Rê Mi Son ĐôLa Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập cao độ: Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng Gõ: + + + + + + Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. 2. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc: Tiết 6 -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Đàn tứ Đàn nhị Đàn tam Đàn tỳ bà Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc * Hình thøc cÊu t¹o 1. Bầu cộng hưởng 2. Dọc đàn (Cần đàn) 3. Trục đàn 4. Ngựa đàn 5. Dây đàn 6. Khuyết đàn 7. Cung vó (Archet) Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c TiÕt 6 -TËp ®äc nh¹c: T§N Sè 1 -Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc 2. Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc: . 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng G : + + + + + + Thứ. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc:

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 11:02 pm 12/12/2013
  Nhiều bạn trẻ đã thành công sau khi đọc xong tài liệu này
 • phạm thị hải yến
  phạm thị hải yến · Vào lúc 02:56 pm 28/12/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • Mèo lười
  Mèo lười · Vào lúc 09:20 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 01:04 am 30/12/2013
  Thank bạn nhiều nha, mình sắp thi nên đang rất cần tài liệu này
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 07:40 am 30/12/2013
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.184216022491 s. Memory usage = 13.85 MB