nhan mot so voi mot tong

fresh boy 28
fresh boy 28(8169 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 47
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 09:10

Mô tả: nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo Về dự thi giáo viên giỏi cấp huyện năn học: 2008-2009 Môn Toán - lớp 4 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Tiến Hải Trường Tiểu học đức long Ngày 7 tháng 11 năm 2008 Trường TH Đức Long Que Võ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Tính giá trị biểu thức. Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 2 X (4 + 6) 2 X 3 + 2 X 7 = 2 X 10 = 20 = 6 + 14 = 20 Nhóm 1 N h ó m 2 Khi tính giá trị biểu thức chúng ta cần lưu ý điều gì? Khi tính giá trị biểu thức chúng ta cần lưu ý: - Biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. - Biểu thức chỉ có cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện thứ tự từ tráI sang phải. - Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tuỳ theo từng trường hợp ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau. 2 e m l ê n b ả n g Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Ta có: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = 4 X 8 = 32 = 12 + 20 = 32 4 X (3 + 5) và 4 X 3 + 4 X 5 So sánh giá trị của hai biểu thức trên em có nhận xét gì? Giá trị của hai biểu thức đều bằng nhau. Vậy: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = C ả l ớ p ( v ở ) Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Ta có: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = 4 X 8 = 32 = 12 + 20 = 32 4 X (3 + 5) và 4 X 3 + 4 X 5 Vậy: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = số Tổng Khi thực hiện nhân một số với một tổng, chúng ta có thể làm thế nào? Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau. 4 X (3 + 5) 4 X 3 = + 4 X 5 a b c Viết biểu thức a nhân với tổng b và c. a X (b + c) Toán: nhân một số với một tổng Khi nhân một số với một tổng ta làm thế nào? Hãy viết biểu thức thể hện cách làm đó. a X b = + a X c C ả l ớ p ( v ở ) Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Ta có: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = 4 X 8 = 32 = 12 + 20 = 32 4 X (3 + 5) và 4 X 3 + 4 X 5 Vậy: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau. a X (b + c) Toán: nhân một số với một tổng a X b = a X c Hãy nêu quy tắc thực hiện khi nhân một số với một tổng. + Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Toán: nhân một số với một tổng Luyện tập Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) a a b b c c a x (b + c) a x (b + c) a x b + a x c a x b + a x c 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 2 2 3 3 4 x (5 + 2) = 28 4 x 5 + 4 x 2 = 28 3 x (4 + 5) = 27 3 x 4 + 3 x 5 = 27 6 x (2 + 3) = 30 6 x 2 + 6 x 3 = 30 Khi tính giá trị biểu thức có chứa chữ ta cần chú ý gì? Chú ý: - Thay số vào các chữ tương ứng. - Tính giá trị biểu thức số. Với các giá trị a, b, c không đổi thì giá trị của hai biểu thức trên luôn như thế nào với nhau? Với các giá trị a, b, c không đổi thì giá trị của hai biểu thức trên luôn bằng nhau. Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Toán: nhân một số với một tổng Luyện tập Bài 2: a, Tính bằng hai cách: 36 X (7 + 3) 207 X (2 + 6) N1 N 2 2 e m lê n b ả n g cách 1: 36 X (7 + 3) = 36 X 7 + 36 X 3 = 36 X 10 = 360 = 252 + 108 = 360 cách 2: 36 X (7 + 3) cách 1: 207 X (2 + 6) = 207 X 2 + 207 X 6 = 207 X 8 = 1656 = 414 + 1242 = 1656 cách 2: 207 X (2 + 6) Trong 2 cách tính trên, ta thấy cách nào tính nhanh và trình bày gọn hơn? C á c h 1 Chỉ cần thực hiện 1 phép tính cộng và 1 phép tính nhân. Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Toán: nhân một số với một tổng Luyện tập Bài 2: b, Tính bằng hai cách (theo mẫu): = 38 X (6 + 4) Mẫu: 38 X 6 + 38 x 4 = ? Cách 2: 38 X 6 + 38 X 4 = 228 + 152 = 380 Cách 1: 38 X 6 + 38 x 4 = 38 X 10 = 380 5 X 38 + 5 x 62 135 X 8 + 135 x 2 = 5 X (38 + 62) C 2: 5 X 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500 C1: 5 X 38 + 5 x 62 = 5 X 100 = 500 C1: 135 X 8 + 135 x 2 = 135 X (8 + 2) C 2: 135 X 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350 = 135 X 10 = 1350 So sánh 2 cách làm trên, ta thấy cách nào tính thuận tiện hơn? C á c h 2 Khi gặp những biểu thức có dạng như trên, để tính thuận tiện hơn, ta thường đưa về dạng một số nhân một tổng. N1 N 2 Bài 3: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: (3 + 5) x 4 và 3 X 4 + 5 X 4 C ả lớ p ( v ở ) Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Toán: nhân một số với một tổng Luyện tập = 8 X 4 = 32 = 12 + 20 = 32 So sánh giá trị của hai biểu thức trên em có nhận xét gì? Giá trị của hai biểu thức đều bằng nhau. Ta có: (3 + 5) x 4 Ta có: 4 X 3 + 4 X 5 Vậy: (3 + 5) x 4 3 X 4 + 5 X 4 = Tổng số Dựa vào kết quả so sánh trên, nêu cách nhân một tổng với một số. Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau. (m + n) x p m X p = + n X p Bài 4: áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu): Thứ sáu, ngày 7 tháng 10năm 2008 Thứ sáu, ngày 7 tháng 10năm 2008 Toán: nhân một số với một tổng Luyện tập Mẫu: 36 x 11 = 36 X (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x 1 = 360 + 36 = 396 26 x 11 213 x 11 35 x 101 123 x 101 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286 = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 213 x (10 + 1) = 213 x 10 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 3535 = 12423 N1 N2 N1 N2 Vận dụng tính chất nhân một số với một tổng, em hãy nêu cách nhân một số với 11; nhân một số với 101. . 2008 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Ta có: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = 4 X 8 = 32 = 12 + 20 = 32 4 X (3 + 5) và 4 X 3 + 4 X 5 So sánh giá trị. X 3 + 4 X 5 = C ả l ớ p ( v ở ) Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Ta có: 4 X (3 + 5) 4 X 3 + 4 X 5 = 4 X 8

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: nhan mot so voi mot tong, nhan mot so voi mot tong, nhan mot so voi mot tong

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 03:23 am 30/10/2013
  Cảm ơn, tài liệu rất hay
 • idom
  idom · Vào lúc 08:32 pm 21/12/2013
  Tks tác giả nhiều, đang cần cái này lắm ^^
 • Diệp Tử
  Diệp Tử · Vào lúc 05:15 am 29/12/2013
  Tài liệu hay quá, thank fresh boy 28 nhiều nhé
 • Juu
  Juu · Vào lúc 06:42 am 29/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn fresh boy 28
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 07:57 am 29/12/2013
  Cám ơn các bác nhé, rất bổ ích, hy vọng sẽ còn nhiều bài viết hay như thế này
Đăng ký

Generate time = 0.0809559822083 s. Memory usage = 13.36 MB