Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

fresh boy 29
fresh boy 29(8527 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 35
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

Mô tả: C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê chuyªn ®Ò KiÓm tra bµi cò ? ChÞ em t«i B c tranh v c nh gì?ứ ẽ ả Đoạn 3: Trăng đêm nay … với các em Đoạn 1: Đêm nay … của các em Đoạn 2: Anh nhìn trăng … vui tươi Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc lập có gì đẹp ? - Con hiểu: Trăng sáng vằng vặc là như thế nào ? - Đoạn 1 ý nói gì ? Đoạn 1: Cảnh đẹp đêm trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập ? - Đoạn 2 ý nói gì ? Đoạn 2: ước mơ của anh chiến sĩ về cuộc sống tươi đẹp. + Cuéc sèng hiÖn nay cã nh÷ng thµnh tùu gièng víi mong ­íc cña anh chiÕn sÜ n¨m x­a lµ: Nhµ m¸y thñy ®iÖn (Hßa B×nh) lín cña ViÖt Nam vµ khu vùc §NA . Cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín . Nh÷ng èng khãi nhµ m¸y chi chÝt, cao th¼m . Phè ph­êng trµn ngËp ¸nh ®iÖn . . nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc. trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • HuyenHn
  HuyenHn · Vào lúc 11:30 am 10/12/2013
  Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 07:36 pm 20/12/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 12:15 pm 23/12/2013
  Hi vọng bạn sẽ up nhiều tài liệu free hơn ^^
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 03:37 am 27/12/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 04:40 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
Đăng ký

Generate time = 0.0945188999176 s. Memory usage = 13.84 MB