Tiết 38 : Dấu nhị thức bậc nhất

fresh boy 25
fresh boy 25(8458 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 7
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 09:10

Mô tả: CÙ ĐỨC HOÀ 1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó: a) Nhị thức bậc nhất: b) Dấu của nhị thức bậc nhất: 2. Một số ứng dụng a) Giải bất phương trình tích : b) Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu: c) Giải phương trình,bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối: CÙ ĐỨC HOÀ Câu hỏi: Dựa vào định lí về dấu của nhị thức bậc nhất,hãy lập bảng xét dấu của các biểu thức sau: ;) 23 2 1 − − − x x b ;) 12 34 + − x x a ))()(() 542312 +−+ xxxc CÙ ĐỨC HOÀ a)Giải bất phương trình tích Ví dụ 1: Giải bất phương trình(x-3)(x+1(2-3x)>0 (1) Giải Để giải bất phương trình (1),ta lập bảng xét dấu vế trái của (1) Đặt P(x)=(x-3)(x+1)(2-3x)  P(x) =0, ta được (x-3)(x+1)(2-3x)=0⇔x=3 hoặc x=-1 hoặcx=  Bảng xét dấu của P(x)  Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1)là x x-3 - - - + x+1 - + + + 2-3x + + - - P(x) + - + - 3 2 3 2 ∞− ∞+ );();( 3 3 2 1 ∪−−∞=S 1− 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CÙ ĐỨC HOÀ  Cách giải : Tìm nghiệm của từng nhị thức có trong biểu thức. Lập bảng xét dấu cho tất cả nhị thức. Kết luận tập nghiệm của bất phương trình. Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng 0000 <≤≥> )(,)(,)(,)( xPxPxPxP với P(x) là tích của những nhị thức.  Bất phương trình tích Bước 1: Bước 2: Bước 3: CÙ ĐỨC HOÀ b) Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Ví dụ 2: Giải bất phương trình Giải Ta có Bảng xét dấu vế trái của (3) x x+7 - + + + x-2 - - - + 2x-1 - - + + Vế trái(3) - + - + Vậy tập nghiệm của (2) là )(. 2 12 5 2 3 − ≤ − xx 0 122 25123 0 12 5 2 3 2 ≤ −− −−− ⇔≤ − − − ⇔ ))(( )()( )( xx xx xx )( ))(( 30 122 7 ≤ −− + ⇔ xx x ∞− ∞+ 2 1 7− 2 ( ] .;;       ∪−∞−= 2 2 1 7S 0 0 0 0 0 0 CÙ ĐỨC HOÀ  Cách giải:  Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng 0000 >≥≤< )( )( , )( )( , )( )( , )( )( xQ xP xQ xP xQ xP xQ xP trong đó P(x) và Q(x) là tích của những nhị thức bậc nhất. Tìm nghiệm của từng nhị thức có trong biểu thức Lập bảng xét dấu cho tất cả nhị thức. Kết luận tập nghiệm của bất phương trình (lưu ý đến các nghiệm của Q(x) làm cho bất phương trình không xác định) Bước 1: Bước 2: Bước 3: CÙ ĐỨC HOÀ c) Giải phương trình,bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối: Ví dụ 3: Giải bất phương trình 2 1 <x )(45312 +<− xx Giải TH1: Với ,ta có Kết hợp với điều kiện ta được Vậy tập các nghiệm thoả mãn điều kiện đang xét là khoảng TH2: Với , ta có Kết hợp với điều kiện ,ta được Vậy tập các nghiệm thoả mãn điều kiện đang xét là khoảng Tóm lại, tập nghiệm của bất phương trình(4) là 5 4 45 53214 −>⇔−>⇔ +<−⇔ xx xx)( 2 1 <x 2 1 5 4 <<− x       − 2 1 5 4 ; 2 1 ≥x 2 1 ≥x 2 1 ≥x       ∞+; 2 1       ∞+−=       ∞+∪       −= ;;; 5 4 2 1 2 1 5 4 S 6 53124 −>⇔ +<−⇔ x xx)( CÙ ĐỨC HOÀ Cách giải: Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. +Sử dụng định nghĩa của trị tuyệt đối để khử dấu trị tuyệt đối    <− ≥ = 0 0 akhia akhia a +Giải từng trường hợp +Kết luận tập nghiệm của bất phương trình hay bất phương trình đã cho +Chia trường hợp để giải CÙ ĐỨC HOÀ Bài 2 ; 3 trang 94 sách giáo khoa lớp 10 đại số Bài Tập Trong SBT CÙ ĐỨC HOÀ . ĐỨC HOÀ 1. Nhị thức bậc nhất và dấu của n : a) Nhị thức bậc nhất: b) Dấu của nhị thức bậc nhất: 2. Một số ứng dụng a) Giải bất phương trình tích : b) Giải. và Q(x) là tích của những nhị thức bậc nhất. Tìm nghiệm của từng nhị thức có trong biểu thức Lập bảng xét dấu cho tất cả nhị thức. Kết luận tập nghiệm

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiết 38 : Dấu nhị thức bậc nhất, Tiết 38 : Dấu nhị thức bậc nhất, Tiết 38 : Dấu nhị thức bậc nhất

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 04:45 am 10/11/2013
  Tks tác giả nhiều, đang cần cái này lắm ^^
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 08:30 pm 28/12/2013
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 06:39 am 29/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích, cảm ơn bác nhiều nhé, đang tìm file này cho bài làm . Thank! 
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 06:56 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn! mình đang cần tài liệu này!
 • fresh boy 23
  fresh boy 23 · Vào lúc 02:52 pm 29/12/2013
  Thanks, đây là tài liệu rất cần thiết
Đăng ký

Generate time = 0.0767421722412 s. Memory usage = 13.84 MB